Assistència tècnica als Ajuntaments

Serveis d'assitència tècnica per als Ajuntaments

Oferim a les administracions públiques i als ciutadans serveis d'administració electrònica com ara del Consorci AOC i CATCert.
Aquest departament del Consell, té com a objectiu dinamitzar el desenvolupament de la comarca utilitzant les noves tecnologies de la informació.
El Consell Comarcal del Montsià ofereix, a travès d'un equip mòbil de la comissaria de policia de Tortosa, un servei de confecció i renovació del Document Nacional d'Identitat per als residents a la comarca del Montsià.
Aquest conveni regula l'assistència i assessorament relatiu a l'aplicació del planejament urbanístic. Emet informes facultatius i dictamina les reclamacions presentades referents a llicències d'obres, activitats, ruïnes, etc, a sol•licitud de l'alcaldia, Comissió de Govern o Ple de l'Ajuntament. ...
EL Consell Comarcal del Montsià presta a la totalitat de municipis de la comarca (12), d’acord amb la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental, el servei d’avaluació i d’elaboració d’informes de les activitats classificades a l’annex II, que són objecte d’obtenir llicència ambienta
D’acord amb el conveni de delegació subscrit amb la Diputació per la inversió d’obres i serveis de competència comarcal, els exercicis 2011 i 2012, s’han destinat a inversions en camins municipals i s’han executat segons les actuacions següents, amb un import total de 141.795,34 €. LA GALERA: Camí ...
D’acord amb el conveni de delegació subscrit amb la Diputació per la inversió d’obres i serveis de competència comarcal, els exercicis 2011 i 2012, s’han destinat a inversions en camins municipals i s’han executat segons les actuacions següents, amb un import total de 141.795,34 €.
El Consell Comarcal del Montsià realitza treballs d’arranjament de camins de titularitat municipal. Aquestes actuacions s’adscriuen en el denominats plans de camins. Les actuacions es realitzen mitjançant dues línies: manteniment i inversió. Servei Inventari de l'estat actual dels camins, anàlisi i ...
Els serveis que dóna l'Oficina de Rehabilitació d'Habitatges són els següents: Informació sobre els ajuts oficials vigents en matèria de rehabilitació d'habitatges atorgats per l'Estat i per la Generalitat de Catalunya: Rehabilitació d’habitatges Informació general Document general Rehabilitació d’ ...
Subscriure a
Menu

Menú principal

Formulari de cerca