Servei comarcal de català

El Servei Comarcal de Català (SCC) està integrat al Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre i forma part de la xarxa de serveis de català que el Consorci per a la Normalització Lingüística té arreu de Catalunya. S’adreça de forma gratuïta a tots els ciutadans, ajuntaments i empreses del Montsià amb la finalitat de fomentar i promoure l’ús del català en tots els àmbits públics i privats.

QUÈ US OFEREIX EL SERVEI COMARCAL DE CATALÀ?

Dins de les tres àrees en què actua, l’SCC us pot ajudar en el següent:

ÍTEMS RELACIONATS AMB L'ENSENYAMENT DINTRE DEL SERVEI COMARCAL DE CATALÀ Organització de cursos de Català per a Adults adreçats a la població. Organització de cursos de Català a distància adreçats a la població en general Els cursos de català a distància són la modalitat d’ensenyament del català ...
ÍTEMS RELACIONATS AMB L'ASSESSORAMENT DINTRE DEL SERVEI COMARCAL DE CATALÀ Correcció i supervisió de textos, tant orals com escrits (cartes, sol•licituds, circulars, impresos, cartells, tríptics...) Atenció de consultes lingüístiques Difusió de terminologies específiques Informació sobre recursos ...
ÍTEMS RELACIONATS AMB LA DINAMITZACIÓ DINTRE DEL CONSELL COMARCAL DE CATALÀ Anàlisi de la situació lingüística d’organitzacions. Plans de normalització lingüística per a empreses. Suport a iniciatives ciutadanes relacionades amb la normalització lingüística que contribueixin al coneixement de la ...
El Servei Comarcal de Català renova periòdicament els seus programes. Per veure una llista completa fer clic aquí.
HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC De dilluns a divendres de 9 a 14h. PERSONA DE CONTACTE Isabel Obradós Ramos ( iobrados@montsia.altanet.org ) Telèfon: 977 704 371 Fax: 977 705 946 Podeu plantejar les vostres consultes o fer-nos arribar textos breus per a revisar mitjançant el formulari següent: Nom: * ...
Subscriure a

Col·labora