Òrgans de participació ciutadana

L'òrgan que representa a la gent gran de la comarca és EL CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN DEL MONTSIÀ.
Tota la informació del SIAD http://conselldones.blogspot.com.es/
Segons previsió de l’article 54 de la Llei 12/2007,de serveis socials, que concreta el Decret 202/2009, de 22 de desembre, els ens locals municipals i supramunicipals que legalment estan obligats a prestar serveis socials han de constituir un consell municipal o supramunicipal de serveis socials. ...
Subscriure a

Col·labora