Serveis que oferim

  • Tramitació de sol·licituds d'arbitratges de consum.
  • Recepció i tramitació de denúncies, queixes i reclamacions.
  • Sessions d'informació i formació sobre temes de consum.
  • Assessorament personalitzat de les consultes plantejades.
  • Mediació entre consumidor i empresa.
  • Informació sobre els drets i deures com a consumidor/a
 
 
 
Subscriure a

Col·labora