Conveni Diputació per a la implementació de l'administració digital als municipis 2019-2023

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ, PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ DIGITAL ALS MUNICIPIS


El Consell Comarcal del Montsià firma un conveni de col.laboració amb la Diputació de Tarragona per la implementació de l'administració digital als municipis del Montsià. Amb aquest acord, la Diputació de Tarragona, mitjançant el Servei d'Assistència   Municipal (SAM), que té com a objectiu l’assistència als ens locals de la demarcació amb menys recursos en aquelles matèries que són de la seva competència, i l’Àrea de Coneixement i Qualitat han desenvolupat una plataforma de serveis digitals (ACTIO) destinada als ens locals de la demarcació. Aquesta eina tecnològica pretén posar a la seva disposició un instrument que inclou l'estandarització dels procediments administratius dels ens locals, el mòdul de la funció interventora, així com aquelles compliment de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i qualsevol altra normativa relacionada amb l'administració electrònica. 

Al 2019 es va signar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Montsià per tal d’iniciar els treballs per a la implementació de l’Esquema Nacional de Seguretat als municipis que utilitzen la plataforma ACTIO. 

Al 2022 es va signar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Montsià per tal de continuar treballant en els treballs iniciats i ampliar la cobertura dels serveis per als municipis que no disposen de la plataforma ACTIO.

Atès que la col·laboració iniciada en els darrers anys ha estat fructífera per a totes les parts, ja que ha permès avançar i assolir els objectius marcats en el conveni esmentat, ara cal ampliar el públic objectiu finalista d’aquest servei, en concret, abastar tots els municipis del seu àmbit territorial menors de 20.000 habitants, independentment de l’eina de tramitació electrònica que utilitzin. Així com avançar en la estandardització de continguts relacionats amb la informació objecte de transparència i de rendició de comptes per part dels ens locals. 

L’objecte d’aquest Conveni és implementar l’administració digital en els municipis del Montsià de fins a 20.000 habitants, tenint en compte especialment els criteris establerts a l’Esquema Nacional de Seguretat i tots aquells elements necessaris relacionats amb l’àmbit digital que requereixin d’esforços interadministratius.

 

 Actuacions 2021 - 2022
1

Assistir en la implementació a l’Esquema Nacional de Seguretat als ens locals de fins a 20.000 habitants de la seva comarca i, en el cas de nous municipis ACTIO (aquells no inclosos a l’anterior conveni de col·laboració però que actualment compten o esperen comptar amb aquesta eina de tramitació electrònica), col·laborar també l’adhesió al Quadre de Classificació Documental per Ajuntaments (QDCA).

2Fer el seguiment de l’acompliment del Pla d’adequació a l’ENS i l’acompanyament als municipis que ja se’ls ha fet el pla d’adequació.
3Facilitar que els ajuntaments compleixin amb les obligacions de publicitat activa i de rendició de comptes a la ciutadania.

Aquest conveni està dotat amb un import màxim de 21.200 €.

Els municipis on es desplegaran les tasques derivades del punt 1 assistència en la implementació a l'Esquema Nacional de Seguretat, són els següents:

 • EMD Els Muntells
 • La Ràpita
 • Sant Jaume d'Enveja

Els municipis on es desplegaran les tasques derivades del punt 2 seguiment del pla d'adequació a l'ENS, són els següents:

 • Freginals
 • La Galera
 • Godall
 • Mas de Barberans
 • Masdenverge
 • Santa Bàrbara
 • Ulldecona

Els municipis on es desplegaran les tasques derivades del punt 3 facilitar que els ajuntaments compleixin amb les obligacions de publicitat activa i de rendició de comptes a la ciutadania, són els següents:

 • EMD Els Muntells
 • Freginals
 • La Galera
 • Mas de Barberans
 • Masdenverge
 • Santa Bàrbara
 • Sant Jaume d'Enveja

 

 Actuacions 2022 - 2023
1

Fer el seguiment de l’acompliment del Pla d’adequació a l’ENS i l’acompanyament als municipis que ja se’ls ha fet el pla d’adequació.

2Dissenyar i implementar un quadre de seguiment de les actuacions relatives a l’Esquema Nacional de Seguretat.
3Treballar de manera col·laborativa amb la definició dels continguts del nou disseny de les webs municipals i continuar treballant amb els Consells comarcals per tal que els ajuntaments compleixin amb les obligacions de publicitat activa i de rendició de comptes a la ciutadania.

Aquest conveni està dotat amb un import màxim de 19.800 €.

Els municipis on es desplegaran totes les actuacions, són els següents:

 • EMD Els Muntells
 • Alcanar
 • Freginals
 • La Galera
 • La Ràpita
 • La Sénia
 • Godall
 • Mas de Barberans
 • Masdenverge
 • Sant Jaume d'Enveja
 • Santa Bàrbara
 • Ulldecona

En guany s'ha finalitzat les actuacions i s'espera continuar la colaboració amb Diputació de Tarragona els anys vinents.

 

Subscriure a

Col·labora