Servei Bàsic d’Atenció Social

Prestació del servei garantida i gratuïta.

DEFINICIÓ

 

El Servei Bàsic d'Atenció Social està format per personal tècnic en l’àmbit social, compost per les disciplines de treball social i educació social, i té l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones. Per fer-ho es promouen els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió.

 

 

QUINES SÓN LES  FUNCIONS?

 

 • Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària.
 • Oferir informació, orientació i assessorament a les persones.
 • Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu  i sociolaboral de les situacions de necessitat.
 • Fer els Programa Individual d’Atenció (PIA).
 • Revisar els Programa Individual d’Atenció.
 • Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluació.
 • Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social.
 • Impulsar projectes comunitaris i programes transversals.
 • Prestar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar.
 • Prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
 • Orientar en l’accés als serveis socials especialitzats.
 • Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa.
 • Gestionar prestacions d’urgència social.
 • Aplicar protocols de prevenció i atenció davant de maltractaments  a persones vulnerables.
 • Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques.
 • Coordinar-se amb les serveis socials especialitzats, amb equips d’altres sistemes de benestar social, entitats del món associatiu.
 • Informar a petició dels jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.

 

EDAT I SITUACIÓ DE LA POBLACIÓ DESTINATÀRIA

 

Població en general.

 

ESTÀNDARDS DE QUALITAT

 

Els que estableixi el Pla de qualitat de serveis socials de Catalunya.

 

 

CRITERIS D'ACCÉS

 

Totes les persones i/o famílies que viuen o es troben als diferents municipis que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Montsià, i especialment aquelles persones i/o famílies amb l’existència d’una situació de necessitat, de  dificultats de desenvolupament i d’integració social o manca d’autonomia personal.

La valoració de l’estat de necessitat es farà tenint en compte els àmbits de valoració següents: l’habitatge, l’accessibilitat al servei, el nivell de relació, el suport formal i informal, el nivell de dependència, la situació econòmica i patrimonial i el risc de maltractaments o desemparament.

 

EXECUCIÓ DEL SERVEI

 

El servei s’executa mitjançant les actuacions dels diferents Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) amb presència periòdica i permanent als diferents municipis:

 

Municipis

Professionals

Horaris

Localització

Alcanar

2 Treballadores Socials

2 Educadors Socials

De dilluns a divendres (8h fins les 15h)

C/ Miquel Figueres (entresòl)

43530 Alcanar

977732417

serveissocials@alcanar.cat

 

Freginals

1 Treballadora Social

1 Educadora Social

 

Dijous de 8,30h fins les 11,30h

C/ Major, 13

43558 Freginals

977 572 789      

atenciopersones@montsia.cat

 

Godall

1 Treballadora Social

1 Educadora Social

 

Dimecres de 16h fins les 19,30h

Plaça Mare Teresa Blanch, 8

43516 Godall

977 738 018      

atenciopersones@montsia.cat

 

La Galera

1 Treballadora Social

1 Educadora Social

Dimecres de 8,00h fins les 14,00h

C/ Sant Llorenç, 36

43515 La Galera

977 718 339

atenciopersones@montsia.cat

La Sénia

1 Treballadora Social

1 Educadora Social

De dilluns a divendres (8h fins les 15h)

C/ Tortosa, 1

43560 La Sénia

977 713 058

benestars@lasenia.cat

 

Mas de Barberans

1 Treballadora Social

1 Educadora Social

Dilluns de 9h fins les 13,30h

C/  Molí, 47

43514 Mas de Barberans

977 739 000

atenciopersones@montsia.cat

Masdenverge

1 Treballadora Social

1 Educadora Social

Dijous de 8h fins les 15h

Plaça Església, 11

43878 Masdenverge

977 717 060

atenciopersones@montsia.cat

Sant Carles de la Ràpita

3 Treballadores Socials

1 Educadora Social

De dilluns a divendres (8h fins les 15h)

C/ Jacint Verdaguer, 4 1rpis

43540 Sant Carles de la Ràpita

977 051105

serveissocials@larapita.cat

 

Sant Jaume d’Enveja

1 Treballadora Social

1 Educadora Social

Dilluns, dimarts i dijous (8h fins les15h)

Plaça Marcel·lí Domingo, s/n

43877 Sant Jaume d’Enveja

977 468 668

ssocials@stjenveja.altanet.org

 

Santa Bàrbara

1 Treballadora Social

1 Educadora Social

De dilluns a divendres (8h fins les 15h)

C/ Cristòfol Colom, 15

43570  Santa Bàrbara

977 718 816

ssocials@santabarbara.cat

 

Ulldecona

1 Treballadora Social

1 Educador Social

De dilluns a divendres (8h fins les 15h)

Plaça Espanya, 1

43550 Ulldecona

977 721 567

ssocials@ulldecona.cat

 

 

Subscriure a

Col·labora