Breu Història

El 4 d’abril de 1987 s’aprovà la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya que en el seu article 3r constitueix la comarca com una entitat local de caràcter territorial, dotada d’autonomia i de personalitat jurídica pròpia, formada per l’agrupació de municipis. Aquesta llei atribueix a la comarca el caràcter de peça necessària de l’organització territorial de Catalunya juntament amb el municipi i estableix que el govern de la comarca correspon al consell comarcal. Aquesta divisió té uns antecedents històric que arrenquen de la primera Divisió Territorial de Catalunya promulgada el 27 d’agost de 1936.

Amb aquests antecedents jurídics es va constituir el dia 8 de març de 1988 el Consell Comarcal del Montsià a la sala de Plens de l’Ajuntament d’Amposta, ja que no es disposava de seu pròpia.
 
En el cas de la comarca del Montsià, la formaven 11 municipis: Alcanar, Amposta (capital de comarca), Freginals, la Galera, Godall, Mas de Barberans, Masdenverge, la Ràpita, Santa Bàrbara, la Sénia i Ulldecona. Posteriorment, l’any 1991 es va incorporar el municipi de Sant Jaume d’Enveja, que fins aleshores pertanyia a la comarca del Baix Ebre, quedant en l’actualitat integrada per 12 municipis i una EMD, (Entitat Municipal Descentralitzada) els Muntells.

Des de la seva creació, el Consell Comarcal del Montsià s’ha organitzat en diferents àrees per oferir serveis i assumir competències provinents de les diferents administracions catalanes: municipis de la comarca, Diputació de Tarragona, Generalitat de Catalunya, aquesta assumpció de tasques ha anat encaminada a l’acompliment de dos objectius fonamentals:

 

  • Com a primera plataforma d’accés i d’element potenciador de la capacitat de gestió dels municipis de la comarca.
  • Com a primer graó, juntament amb els municipis, per oferir als ciutadans un adequat nivell de serveis per l’economia d’escala i per la seva proximitat amb el ciutadà.


Així, el Consell Comarcal del Montsià és l’òrgan de govern i d’administració del Montsià. Dins d’aquest marc competencial i d’acord amb els dos objectius esmentats, s’han anat estructurant, el ventall d’àrees i serveis que us oferim en aquesta Web.
Com a administració jove, anirem adequant i renovant, dia a dia, aquests serveis d’acord amb les necessitats de la comarca que com veureu van des del servei comarcal de joventut fins a l’atenció a la gent gran, dels serveis socials, culturals, esportius, ensenyament a la dinamització econòmica, al medi ambient, l’entorn natural, la gestió dels residus, l’organització comarcal o l’assistència al municipi. Amb aquests serveis contribuïm, dia a dia, en la creació del sentiment de pertinença a un territori, a la comarca del Montsià

La prestació d’aquests serveis és una de les raons fonamentals del naixement, la existència i el desenvolupament del Consell comarcal del Montsià. Serveis que, és bo recordar, parteixen bàsicament de dos principis: l’autonomia municipal, mitjançant el Programa d’actuació comarcal, i l’economia que aprofita l’agrupament de serveis per millorar la seva qualitat, crear-ne de nous i abaratir costos.

Subscriure a

Col·labora