Fundació Montsià

Fundació Montsià

 

Amb la denominació Fundació Montsià, es constitueix aquesta fundació que neix amb vocació de permanència i en conseqüència la seva durada serà indefinida, sens perjudici dels supòsits d’extinció previstos en les lleis o mitjançant acord del patronat en la forma i amb els requisits expressats en aquests Estatuts.

Aquesta Fundació s’ha de regir per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables, i d’u/na manera especial, per la voluntat dels fundadors, manifestada directament i indirectament en aquests estatuts.

Pàgina web:

Fundació Montsià

Data constitució: 13/01/2004

Adreça: 

Pl. Lluís Companys, s/n, planta 2a  (seu del Consell Comarcal del Montsià)
43870 - Amposta (Tarragona)

Correus-e:

Gerent: fundacio@montsia.cat

 

PROMOCIÓ DE LA FUNDACIÓ Una tasca fonamental de la fundació durant el seu primer any de vida serà donar-se a conèixer dintre del món no lucratiu i als diferents ens públics que participen de la problemàtica de les nostres terres, mitjançant la realització de conferències que versaran sobre aquells ...
Per adherir-se a la Fundació cal emplenar aquest formulari .
QUÈ ÉS UNA FUNDACIÓ? És una entitat sense ànim de lucre que persegueix els objectius marcats pel seu fundador en els seus estatuts. La Fundació Privada Montsià té especialment marcats objectius de protecció medi ambiental i social. QUI POT PARTICIPAR EN LA FUNDACIÓ PRIVADA MONTSIÀ? Poden participar ...
Fundació Privada Montsià Tel. 977.704.371 Fax 977.705.946 Correus-e: Gerent: fundacio@montsia.cat Horari: 9:00-14:00 h. (dilluns a divendres)
Subscriure a

Col·labora