Servei d’assessorament tècnic d’atenció social

Prestació del servei garantida

Definició: servei que proporciona suport i assessorament tècnic a les funcions dels diferents equips i professionals dels equips bàsics d’atenció social de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Montsià i d’Amposta.

Objecte: proporcionar suport i assessorament tècnic legal als equips multiprofessionals dels serveis socials bàsics del Montsià i d’Amposta.

Funcions:

  • Suport als professionals
  • Assessorament tècnic legal als professionals

Edat i situació de la població destinatària:  els professionals (treballadors/es socials, educadors/es socials, psicòleg/oga, integradors/es socials...) dels serveis socials bàsics del Montsià i d’Amposta.

Equip professional: contractació per serveis d’una llicenciada en dret amb experiència i coneixements en el camp social.

Estàndards de qualitat: Els que estableixi el Pla de qualitat de serveis socials de Catalunya.

Criteris d’accés: els professionals dels serveis socials bàsics del Montsià i d’Amposta sol·liciten suport i/o assessorament legal en relació a una persona i/o família amb diagnòstic d’una situació de necessitat, de  dificultats de desenvolupament i/o d’integració social o manca d’autonomia personal.

Execució del servei: el servei s’executa mitjançant les actuacions de l’assessora en relació a les sol·licituds de suport i/o assessorament trameses des dels serveis socials bàsics del Montsià i d’Amposta.

 

 

Subscriure a
Menu

Menú principal

Formulari de cerca