Servei d’Assessorament Tècnic d’Atenció Social

Prestació del servei garantida.

DEFINICIÓ

 

El Servei d'Assessorament Tècnic d'Atenció Social és un servei que proporciona suport i assessorament tècnic a les funcions dels diferents equips i professionals dels equips bàsics d’atenció social de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Montsià i d’Amposta.

 

 

QUÈ OFEREIX?

 

Amb l'objectiu de donar suport i assessorament tècnic legal als equips multiprofessionals dels Serveis Socials Bàsics del Montsià i d’Amposta el servei ofereix:

  • Suport als professionals.
  • Assessorament tècnic legal als professionals.
  • Les altres funcions establerts per l’ordenament jurídic vigent.

 

EDAT I SITUACIÓ DE LA POBLACIÓ DESTINATÀRIA

 

L'equip professional (en l'àmbit de treball social, educació social, psicològia, integració social...) dels Serveis Socials Bàsics del Montsià i d’Amposta.

 

EQUIP PROFESSIONAL

 

Contractació per serveis d’una llicenciada en dret amb experiència i coneixements en el camp social.

 

ESTÀNDARDS DE QUALITAT

 

Els que estableixi el Pla de qualitat de serveis socials de Catalunya.

 

CRITERIS D'ACCÉS

 

Els professionals dels Serveis Socials Bàsics del Montsià i d’Amposta sol·liciten suport i/o assessorament legal en relació a una persona i/o família amb diagnòstic d’una situació de necessitat, de  dificultats de desenvolupament i/o d’integració social o manca d’autonomia personal.

 

EXECUCIÓ DEL SERVEI

 

El servei s’executa mitjançant les actuacions de l’assessora en relació a les sol·licituds de suport i/o assessorament trameses des dels serveis socials bàsics del Montsià i d’Amposta.

 

 

Subscriure a

Col·labora