Pla d'Actuació Comarcal

El Pla d’Actuació Comarcal 2019-2023 (PAC) és el full de ruta per a l’acció política i tècnica del Consell Comarcal del Consell Comarcal del Montsià. Reflecteix la voluntat i el compromís de la institució per dur a terme un conjunt de polítiques comarcals que permetin cobrir les necessitats més immediates i urgents de la comarca a l'hora que desplegar estratègies que impulsin econòmicament el Montsià.

Consulta el Pla d’Actuació Comarcal del Montsià . Actualment el pla està actualitzat fins a finals de mandat i pendent d’aprovació per ple.  

A continuació us adjuntem l’avaluació que s’ha fet sobre les diferents línies d’actuació que es van dissenyar amb el nivell del grau complit. 

Es veurà reflectit de la manera següent:

Subscriure a

Col·labora