Ensenyament

El Consell Comarcal del Montsià ofereix, a través dels convenis establerts amb el Departament d’Educació de la Generalitat i amb la Diputació de Tarragona, diversos serveis a la comunitat educativa de la comarca (centres, professorat, associacions de mares i pares d’alumnes, i alumnat), a fi de fomentar una millora en la qualitat i en l’accés a l’educació. Les actuacions en aquest camp es centren en:

Concessió de subvencions als ajuntaments de la comarca per la realització d’ensenyaments artístics i d’adults, en conveni amb la Diputació : Escoles Municipals de Música. Escoles Municipals de Plàstica.
Ajuts per a l'adquisició de llibres escolars obligatoris i per a l'assistència a llars d'infants. Tota la informació i la documentació relacionada amb aquests tipus d'ajuts la trobareu a la nostra seu electrònica, a l'apartat del: " Tauler d'Edictes ".
Curs 2016-2017 Horaris i rutes dels autobusos Termini presentació ajuts individuals de menjador i de desplaçament: 6 de juny de 2016 Bases per la concessió d’ajuts individuals per l’assistència a menjadors escolars (AIM) i per desplaçament (AID ) Sol·licitud ajut per a l’adquisició de llibres, l’ ...
Termini presentació: fins al 28 de setembre de 2018 Bases de subvencions per a activitats educatives Ajuntaments Zones Rurals Models sol·licitud de l’ajut Model de sol·licitud. Informació sobre el contingut de la memòria de l’actuació. Model de pressupost d’ingressos i despeses i sistema de ...
Centres públics d´educació infantil (18) Centres públics d´educació secundària (9) Ensenyament – Montsià Departament d’Educació , Generalitat de Catalunya Universitat Oberta de Catalunya Ensenyament , Diputació de Tarragona Becas, ayudas y subvenciones , Ministerio de Educación y Ciencia,
Subscriure a
Menu

Menú principal

Formulari de cerca