Ensenyament

El Consell Comarcal del Montsià ofereix, a través dels convenis establerts amb el Departament d’Educació de la Generalitat i amb la Diputació de Tarragona, diversos serveis a la comunitat educativa de la comarca (centres, professorat, associacions de mares i pares d’alumnes, i alumnat), a fi de fomentar una millora en la qualitat i en l’accés a l’educació. Les actuacions en aquest camp es centren en:

Concessió de subvencions als ajuntaments de la comarca per la realització d’ensenyaments artístics i d’adults, en conveni amb la Diputació : Escoles Municipals de Música. Escoles Municipals de Plàstica.
Ajuts per a l'adquisició de llibres escolars obligatoris i per a l'assistència a llars d'infants. Al·legacions Sol·licitud d'al·legacions Obertura terminis per sol·licitar ajuts de llibres escolars i ajuts per a l'assistència a llars d'infants, curs 2020-2021
Al·legacions Sol·licitud d'al·legacions Descripció Ajuts al menjador escolar curs 2021-2022. Sol·licitud telemàtica Destinataris Podrà sol·licitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat que reuneixi els requisits següents: a) Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de ...
Descripció Servei del transport escolar curs 2021-2022. Sol·licitud telemàtica Aquest tràmit permet gaudir del servei comarcal de transport escolar als alumnes que cursin estudis a les escoles públiques, privades concertades o centres d'educació especial de la comarca. Inclou el transport escolar ...
Pendent de convocatòria Al·legacions Sol·licitud d'al·legacions
Termini presentació: fins al 28 de setembre de 2018 Bases de subvencions per a activitats educatives Ajuntaments Zones Rurals Models sol·licitud de l’ajut Model de sol·licitud. Informació sobre el contingut de la memòria de l’actuació. Model de pressupost d’ingressos i despeses i sistema de ...
Centres públics d´educació infantil (18) Centres públics d´educació secundària (9) Ensenyament – Montsià Departament d’Educació , Generalitat de Catalunya Universitat Oberta de Catalunya Ensenyament , Diputació de Tarragona Becas, ayudas y subvenciones , Ministerio de Educación y Ciencia,
Subscriure a

Col·laboraEntorn Web Àrea de Coneixement i Qualitat.