Ensenyament

El Consell Comarcal del Montsià ofereix, a través dels convenis establerts amb el Departament d’Educació de la Generalitat i amb la Diputació de Tarragona, diversos serveis a la comunitat educativa de la comarca (centres, professorat, associacions de mares i pares d’alumnes, i alumnat), a fi de fomentar una millora en la qualitat i en l’accés a l’educació. Les actuacions en aquest camp es centren en:

Ajuts per a anar a les llars d'infants del curs 2022-2023Termini del 20 de mraç al 23 d'abril 2023Sol·licitud autoemplenable dels ajutsBases i convocatòriaBases per a la concessió d'ajuts per l'assistència a llars d'infants curs 2022-2023Convocatòria per a la concessió d'ajuts per l'assistència a...
Concessió de subvencions als ajuntaments de la comarca per la realització d’ensenyaments artístics i d’adults, en conveni amb la Diputació : Escoles Municipals de Música. Escoles Municipals de Plàstica.
Ajuts per a l'adquisició de llibres escolars curs 2022-2023. Sol·licitud telemàtica Termini fins el 23 d'abril de 2023 Al·legacions Sol·licitud d'al·legacions Com puc veure l'estat de la petició Per via telemàtica, a través del següent enllaç Com es fa la petició Per via telemàtica Excepcionalment ...
Descripció Convocatòria dels ajuts individuals de menjador escolar (AIM) del curs 2024-2025 Ajuts al menjador escolar curs 2024-2025. Sol·licitud telemàtica En el cas que els tutors tinguin custòdia compartida i un dels dos vulgui renunciar a sol·licitar l'ajut de menjador, ha de presentar el ...
Descripció Servei del transport escolar curs 2023-2024. Sol·licitud telemàtica Aquest tràmit permet gaudir del servei comarcal de transport escolar als alumnes que cursin estudis a les escoles públiques, privades concertades o centres d'educació especial de la comarca. Inclou el transport escolar ...
Ajuts de desplaçament individual del curs 2023-2024 Termini del 2 al 21 d'abril de 2024 Sol·licitud telemàtica dels ajuts al desplaçament individual Bases Bases per a la concessió d'ajuts individuals de desplaçament curs 2023- 2024 Convocatòria Convocatòria per a la concessió d'ajuts individuals de ...
Termini presentació: fins al 28 de setembre de 2018 Bases de subvencions per a activitats educatives Ajuntaments Zones Rurals Models sol·licitud de l’ajut Model de sol·licitud. Informació sobre el contingut de la memòria de l’actuació. Model de pressupost d’ingressos i despeses i sistema de ...
Centres públics d´educació infantil (18) Centres públics d´educació secundària (9) Ensenyament – Montsià Departament d’Educació , Generalitat de Catalunya Universitat Oberta de Catalunya Ensenyament , Diputació de Tarragona Becas, ayudas y subvenciones , Ministerio de Educación y Ciencia,
Subscriure a

Col·labora