Transport escolar

 Descripció

                       - Finalitat del servei:

                       Aquest tràmit permet gaudir del servei comarcal de transport escolar a l’alumnat que
                       cursi estudis a les escoles públiques, privades concertades o centres d'educació
                       especial de la comarca, d’acord amb el mapa escolar establert. 

                       Inclou el transport escolar obligatori i postobligatori.

                       - Destinataris:

                      a) Alumnes de transport obligatori.

                      1. Són aquells alumnes que cursen estudis d’ensenyament obligatori en un centre
                          públic ordinari, en un centre privat concertat o en un centre d’educació especial,
                          proposat pel Departament d’Educació i que s’han d’escolaritzar fora del seu municipi
                          de residència.

                    2. Són aquells que es consideren alumnes amb necessitats educatives específiques pel
                        Departament d’Educació, que cursen estudis d’ensenyaments obligatoris en un centre
                        públic privat concertat o en un centre d’educació especial, proposat pel Departament
                        d’Educació.

                      b) Alumnes de transport no obligatori.

                         Són aquells alumnes que cursen estudis d’ensenyament obligatori en un centre públic
                         ordinari, proposat pel Departament d’Educació i que no s’han de desplaçar del seu
                         municipi.

                      c) Alumnes de transport postobligatori.

                       Són aquells alumnes que cursen estudis d’ensenyament postobligatori en un centre
                       públic ordinari o en un centre privat concertat, que s’han d’escolaritzar fora del seu
                       municipi de residència.

                       - Requisits d'accés al servei :

                       Estar matriculat/ada en un centre públic ordinari, o en un centre privat concertat, o en
                       un centre d'educació especial, proposat pel Departament d'Educació.

                       - Termini:

                       Del 26 de juny al 21 de juliol de 2024. A les sol·licituds presentades fora d’aquest
                       termini inicial no se’ls podrà garantir que puguin fer ús d’aquest servei a l’inici del curs
                       2024-2025.

                       A partir del 22 de juliol fins a final del curs 2024-2025 (sol·licitud condicionada a la
                       prioritat del tipus de transport i a la disponibilitat de plaça).

                     - Mitjans de pagament:
                      El Consell Comarcal del Montsià lliurarà instruccions sobre el pagament del servei a
                      l’alumnat que no és susceptible de gratuïtat del servei.

 

COM ES FA LA PETICIÓ?

Us recomanem que abans d’iniciar la vostra petició telemàtica, mireu la informació que conté
la infografia de la part inferior d’aquesta pàgina.

          - Informació a tenir en compte en sol·licitar l’ajut:

          · IDALU (Identificador de l’alumne) que podeu aconseguir a través del centre escolar o
            a través d’aquest enllaç.

            Sol·licitud de plaça per al transport escolar curs 2024-2025, per via telemàtica, a través del
            següent enllaç

 

CONSULTAR I RECUPERAR LES MEVES PETICIONS

Podeu consultar les peticions presentades i recuperar aquelles no finalitzades, sempre i quan
no estiguin caducades, a través d’aquest enllaç.

També permet adjuntar documentació a les sol·licituds presentades sempre i quan no hagi
transcorregut molt de temps des de la data de presentació.

INFORMACIÓ DE CONTACTES

Unitat prestadora del servei: Àrea d'Ensenyament del Consell Comarcal del Montsià

Adreça: Carrer Muntells, 1, 43870 Amposta

Telèfon: 977704371 extensió 2

Correu electrònic: educacio@montsia.cat

Horari atenció al públic:

      HORARI HABITUAL:

  •      Matins: dimarts i dijous de 9 a 14.30 h
  •      Tardes: dimecres de 16 a 19 h

      HORARI D'ESTIU

  •     Matins: dimarts i dijous de 9 a 14.30 h
  •     Tardes tancat

 

Col·labora