Presentar una reclamació

VOLS PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ?

 

Recorda que PRIMER  sempre hem de reclamar davant de l'empresa. 

Com hem de reclamar? Reclama a l’empresa de forma que en quedi constancia i es pugui acreditar: correu electrònic, carta certificada amb avís de rebuda, burofax, demanant i apuntant el número de la incidència.

Si es tracta d’un servei bàsic o de tracte continuat (aigua, llum, gas, telefonia, internet, transports, mitjans audiovisuals o comunicacions), trucant al servei d’atenció al client. Compte! No oblidis apuntar el número de la incidencia o reclamació i el dia que truquem.

En quin termini l’establiment o l’empresa ens ha de donar una resposta? Quan abans millor i, en qualsevol cas, en el termini màxim d’1 MES des que hem presentat la queixa o reclamació.

En SEGON lloc, si no rebem resposta en el termini d'un mes o aquesta no ens satisfà, llavors podem presentar una reclamació o denúncia a l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC):

  • Per correu postal o personalment, aportant el full de reclamació/denúncia. Per obtenir full de reclamació i/o denúncia feu click aquí o o bé telemàticament a través del següent enllaç”: http://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/.
  • En l’escrit de queixa, reclamació o denúncia CAL TENIR EN COMPTE:
  • És molt important que hi incloguis les teves dades (adreça, telèfon de contacte, correu electrònic, etc.) i les dades de l’empresa a la qual es vol reclamar.
  • Cal fer una descripció clara i concisa dels fets que han donat lloc a la reclamació o a la denúncia.
  • És imprescindible que especifiqueu què és exactament el que demaneu (petició): reparació o canvi d’un producte, restabliment d’un servei, devolució del preu pagat, resolució del contracte, etc.
  • Tota reclamació o denúncia ha d’anar acompanyada de la documentació que acrediti els fets (factures, tiquet, rebut, contractes, publicitat…), a més de còpia del DNI del reclamant o autorització.

 

QUINA DIFERENCIA HI HA ENTRE PRESENTAR UNA QUEIXA, UNA RECLAMACIÓ O UNA DENÚNCIA?

 

  • QUEIXA: Es posa en coneixement de l'Administració uns fets que, malgrat no ser constitutius de cap infracció, a l’empresa li pot interessar de conèixer per a millorar la qualitat dels productes o dels serveis que presta als seus clients. Per exemple: l’habitació de l’hotel creiem que no estava prou neta, ser mal atesos per un empleat, fa fred al restaurant, etc.
  • RECLAMACIÓ: Quan demanem la intervenció de l’administració per a resoldre algun conflicte de consum del qual en som part afectada: que ens reparin un producte, que ens apliquin els preus acordats, que restableixin un servei, que reparin el producte, que ens retornin uns diners, o bé la rescissió d’un contracte o anul·lació d’un deute.
  • DENÚNCIA: Es posa en coneixement de l'Administració uns fets que poden ser constitutius d'infracció administrativa per tal que els investigui i, si escau, actuï per corregir la conducta infractora en defensar dels interessos generals. Per exemple: no posar preus a l’aparador, publicitat enganyosa, no donar garantia, tall de llum sense previ avís, etc. 

 

Subscriure a

Col·labora