Dinamització econòmica

Cens Empresarial del Montsia
Sòl Industrial del Montsià
Codi Catala d'Activitats Econòmiques (ccae)
 

CONSIDERACIONS PRÈVIES

 

El Departament de Dinamització Econòmica del Consell Comarcal del Montsià compren la major part d’aquelles àrees que tenen relació amb les activitats econòmiques que afecten a la comarca: treball, indústria, comerç, turisme, Unió Europea, fires...

La metodologia de treball és el de FINESTRETA ÚNICA, per tal d’apropar l’actuació d’aquesta administració pública als ciutadans del Montsià, mitjançant un tracte personalitzat que agiliti i faciliti la consecució dels objectius que s’hagin proposat.

 

OBJECTIUS GENERALS

 

  • Apropar les necessitats laborals de la comarca, mitjançant accions informatives i formatives per tal d’impulsar, adequar i fomentar l’ocupació, tenint una cura especial en aquells col·lectius amb més dificultats d’inserció laboral, a més d’analitzar les possibilitats d’implantació d’activitats contemplades en els àmbits dels nous filons l’ocupació i de difusió de la cultura empresarial.
  • Introduir i potenciar la cultura emprenedora com una nova forma d’accedir al mercat de treball i a la vegada aprofitar les possibilitats endògenes del territori, contribuint al creixement econòmic i al foment de l’ocupació.
  • Estimular, impulsar i potenciar accions territorials de promoció econòmica i de foment de l’ocupació, que integrin les inèrcies econòmiques existents amb l’adequació de l’evolució prevista, a més d’harmonitzar un creixement econòmic equilibrat, sostenible i respectuós amb les singularitats del territori.

 

El servei de creació d’empreses del Consell comarcal del Montsià dirigeix els seus esforços a promoure l'autocupació, l'activitat empresarial i comercial, la formació, l'emprenedoria, la innovació i la qualitat. El nostre objectiu és millorar la qualitat de vida i el benestar social, mitjançant l’ ...
Pel que fa al turisme, la varietat i riquesa geogràfica natural de la comarca: delta, ports, riu Ebre, plana i costa; l’incipient creixement del turisme rural i d’aventura, junt a la rica i variada oferta gastronòmica dels productes de la terra, és el sector que es perfila com a principal ...
Montsià Actiu, és un projecte de desenvolupament econòmic local liderat pel Consell Comarcal del Montsià, planificat i executat en cooperació amb els 12 Ajuntaments de la comarca de Montsià i que compta amb l’adhesió de 16 organitzacions socials i econòmiques del territori i 45 empreses privades. ...
El Consell Comarcal del Montsià i els ajuntaments de la comarca ofereixen un dispositiu d’inserció sociolaboral a persones en risc d’exclusió social, mitjançant un seguit d’accions: Atenció individualitzada per a l’elaboració de l’itinerari personal d’inserció. Accions grupals de millora de ...
El Consell Comarcal del Montsià forma part de la xarxa Reempresa de Catalunya, per tal de garantir la continuïtat de les empreses al Montsià. El servei REEMPRESA (1) possibilita la posada en contacte, els tràmits i l’acord, entre empreses existents, que volen cedir el seu negoci i, nous emprenedors ...
Subscriure a

Col·laboraEntorn Web Àrea de Coneixement i Qualitat.