Medi Ambient

L’acció comarcal en l’àmbit del medi ambient està estructurada en quatre grans àrees. Cadascuna d’elles pretén aprofundir en  la delegació de les competències municipals en matèria de medi ambient per tal de donar coherència territorial i viabilitat tècnica i econòmica a la política ambiental de la comarca del Montsià i aplicar en l’àmbit comarcal la política ambiental de la Generalitat de Catalunya. 
La gestió tècnica dels programes ambientals del Consell Comarcal del Montsià es fa mitjançant el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre

Aquesta àrea és gestiona mitjançant el Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de la Comarca del Montsià. LES ACTUACIONS QUE PORTA A TERME SÓN Explotació de les instal·lacions de tractament de residus del Mas de Barberans (dipòsit controlat, planta de compactació d’alta densitat, planta de ...
El Consell Comarcal és administració actuant en l’àmbit del sanejament de les aigües residuals urbanes a 9 dels 12 municipis de la comarca. Amb aquesta finalitat l’Agència Catalana de l’Aigua l’hi atribueix cada any els fons econòmics necessaris. LES ACTUACIONS QUE ES DUEN A TERME SÓN: La gestió i ...
En aquest àrea l’objectiu és la creació del Servei Comarcal de la Natura, impulsant la delegació de competències municipals i d’acords amb el Departament de Medi Ambient. En aquest sentit, el Consell Comarcal va impulsar i redactar el Pla Especial de la Serra del Montsià (inclòs en el PEIN). Les ...
El Consell Comarcal del Montsià, mitjançant el Servei de Planificació, de Gestió i de Tractament, actua de manera mancomunada amb els municipis de la comarca per tal de controlar el mosquit en les poblacions del delta de l’Ebre i de les plagues urbanes al clavegueram i equipaments municipals de ...
Aquesta àrea es centra en el desenvolupament del Pla Director per la Sostenibilitat de la Comarca del Montsià. Aquest Pla comportà: Adhesió de totes les administracions locals (comarca, municipis i EMD’s) als principis de la Carta d’Aalborg. Creació i manteniment del Sistema d’Informació Ambiental ...
Subscriure a

Col·labora