Àrea de Planificació de l'Entorn Natural

En aquest àrea l’objectiu és la creació del Servei Comarcal de la Natura, impulsant la delegació de competències municipals i d’acords amb el Departament de Medi Ambient. En aquest sentit, el Consell Comarcal va impulsar i redactar el Pla Especial de la Serra del Montsià (inclòs en el PEIN).

Les línies de treball prioritàries del Servei son:

  • Gestió comarcal dels espais PEIN i dels espais d’interès local que no disposen d’una figura d’especial protecció.
  • Creació d’una Xarxa Comarcal de connectors biològics.
  • Creació d’una Xarxa Comarcal de Custodia del Territori.
  • Impulsar i coordinar els Plans de Prevenció d’Incendis Forestals en els monts de titularitat municipal.

Col·labora