AVÍS LEGAL

1.Titularitat del lloc Web

El propietari del present lloc web és:
Consell Comarcal del Montsià
CIF: P9300008A
Adreça: Plaça Lluís Companys, s/n
Tel. 977 704 371
E-mail: consell@montsia.cat

2. Acceptació de les condicions d’ús

Les presents condicions (d’ara endavant denominades “Avís legal”) tenen per objecte regular l’ús d’aquest lloc web. L’accés i la navegació en el lloc web o l’ús dels serveis de la mateixa és lliure,  voluntari i atribueix la condició d’Usuari, suposant així l’acceptació expressa i plena per aquest Usuari de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen a aquest Avís legal. El Consell Comarcal del Montsià es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d’aquest avís legal, per tant, i per a una correcta utilització del lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

3. Condicions generals d’ús de la web

L’Usuari, a l’acceptar les presents condicions, s’obliga expressament a:

  • Utilitzar els continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se a utilitzar els continguts de forma, amb fins o efectes contraris a aquest Avís Legal, la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic. En especial, els usuaris i les usuàries han d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social.
  • No realitzar cap acció destinada perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, de manera temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i / o la infraestructura de la pàgina web, de manera que impedeixi el seu ús normal.
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o material contingut en aquest Lloc Web amb finalitats il·lícites i expressament prohibides en el present Avís Legal, i que resultin contraries als drets i interessos del Consell, els seus usuaris i / o tercers, així com a la normativa de violacions de secret a les comunicacions, violació de secrets empresarials, protecció de dades personals, propietat intel·lectual, propietat industrial, dret a la competència o qualsevol altra normativa aplicable de l’ordenament jurídic.

En conseqüència, el Consell Comarcal del Montsià es reserva el dret a excloure les usuàries i els usuaris que incompleixin les condicions d’accés i ús del lloc web sense avís previ, i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment per tal d’evitar les activitats i les conductes descrites.

4. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tota la informació, continguts d’aquest portal d’Internet, així com el seu disseny gràfic i els codis que conté són propietat del Consell Comarcal del Montsià o de tercers que han autoritzat l’ús. La reproducció, distribució, comercialització, transformació, comunicació pública no autoritzades d’aquestes obres, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual. Així mateix, tampoc es podrà realitzar cap ús comercial dels noms comercials, marques o signes distintius, dissenys industrials, patents, continguts al portal. Aquests són propietat del Consell Comarcal del Montsià i/o tercers i estan protegits per la normativa vigent sobre propietat industrial. No es podrà fer cap ús, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès. En el cas que qualsevol usuari o tercer consideri que algun dels continguts del lloc web infringeix els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, haurà d’enviar una comunicació a consell@montsia.cat

5. Limitació de Responsabilitats

El Consell Comarcal del Montsià es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol servei a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa. El Consell Comarcal del Montsià no serà responsable en cas de que s’hagi d’interrompre el servei, retard o mal funcionament i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que s’escapen del control del Consell Comarcal del Montsià i/o siguin degudes a una actuació dolosa o culpable de l’usuari i/o tinguin el seu origen per causes de força major. La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços duts a terme per aconseguir-ne l’exactitud i l’actualització. En conseqüència, el Consell Comarcal del Montsià no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.Aquest lloc web conté enllaços a altres llocs webs del contingut, la utilitat o l’exactitud dels quals no es pot responsabilitzar al Consell Comarcal del Montsià. La incorporació d’un enllaç en aquest lloc web no pot considerar-se una recomanació als usuaris perquè l’utilitzin; la decisió d’utilitzar-lo és responsabilitat d’aquests últims. El Consell Comarcal del Montsià no es fa responsable dels danys i els perjudicis derivats de l’ús d’aquest lloc web o dels seus continguts, i no garanteix l’absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l’usuari. El Consell Comarcal del Montsià no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquest lloc web. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest portal, així com els perjudicis ocasionats al Consell Comarcal del Montsià, poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguin i, si s’escau, a les responsabilitats que es derivin de l’exercici esmentat.

6. Tractament de Dades Personals

El tractament de les dades dels usuaris es realitzarà únicament i exclusivament per als serveis que sol·licita i les competències pròpies del Consell Comarcal del Montsià d’acord a la normativa vigent en matèria de protecció de dades. El Consell Comarcal del Montsià es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals subministrades per l’usuari i a aplicar les mesures necessàries adients per tal de garantir la confidencialitat, disponibilitat i integritat  de la informació i dades personals.

7. Legislació aplicable i Tribunals competents

Les condicions d’aquest lloc web i les relacions entre l’usuari i el Consell Comarcal del Montsià es regiran per la legislació espanyola.

Subscriure a

Col·labora