Recursos Humans

CONTACTE
Anca Mihoc Dubou
recursoshumans@montsia.cat
Telèfon: 977 70 43 71

Plantilla del personal estructural del Consell Comarcal del Montsià Plantilla corresponent a l'exercici 2021 Plantilla corresponent a l'exercici 2022 Ofertes d'ocupació pública Oferta parcial corresponent a l'exercici 2021 (vigent només la plaça per taxa de reposició) Oferta d'ocupació pública per ...
Conveni col·lectiu de treball del personal laboral Codi de conveni núm. 4302922 Publicat al DOGC núm. 5215 – 15.09.2008 Pacte de condicions de treball del personal funcionari Codi de conveni núm. 4302902 Publicat al DOGC núm. 5245 – 28.10.2008 Retribucions dels empleats públics Resolucions sobre el ...
Borsa de treball de psicòleg/a, A1 Borsa de treball d'arquitecte/a tècnic/a, A2 Borsa de treball de tècnic/a de serveis a la ciutadania, A2 Borsa de treball de treballador/a social, A2 Borsa de treball d’educador/a social, A2 Borsa de treball d'integrador/a social, B Borsa de treball d' ...
CONVOCATÒRIES DE PERSONAL TEMPORAL Borsa tècnics de transició energètica, A2 (pendent publicar llista provisional d'admesos i exclosos) Borsa treballadors socials, A2 (pendent publicar llista provisional d'admesos i exclosos) Borsa psicòlegs, A1 (finalitzat) Borsa arquitectes tècnics, A2 ( ...
Subscriure a

Col·laboraEntorn Web Àrea de Coneixement i Qualitat.