Recursos Humans

CONTACTE
Anca Mihoc Dubou
recursoshumans@montsia.cat
Telèfon: 977 70 43 71

Plantilla del personal estructural del Consell Comarcal del Montsià Plantilla corresponent a l'exercici 2021 Plantilla corresponent a l'exercici 2022 Ofertes d'ocupació pública Oferta d'ocupació pública parcial corresponent a l'exercici 2021 (vigent només la plaça per taxa de reposició) Oferta d' ...
Conveni col·lectiu de treball del personal laboral Codi de conveni núm. 4302922 Publicat al DOGC núm. 5215 – 15.09.2008 Pacte de condicions de treball del personal funcionari Codi de conveni núm. 4302902 Publicat al DOGC núm. 5245 – 28.10.2008 Retribucions dels empleats públics Resolucions sobre el ...
Borsa de treball de psicòleg/a, A1 Borsa de treball d'arquitecte/a tècnic/a, A2 Borsa de treball de tècnic/a de serveis a la ciutadania, A2 Borsa de treball d’educador/a social, A2 Borsa de treball de treballador/a social, A2 Borsa de treball de tècnic/a de transició energètica, A2 Borsa de treball ...
CONVOCATÒRIES DE PERSONAL TEMPORAL Borsa pedagogs, A1 (termini presentació instàncies: de l'11 de novembre al 13 de desembre de 2022) Borsa administratius Arxiu Comarcal, C1 (termini presentació instàncies: de l'11 al 24 de novembre de 2022) ----------------------------- Borsa psicòlegs, A1 ( ...
Subscriure a

Col·labora