Recursos Humans

Les sol·licituds s'han de presentar a través del catàleg de serveis , en aquests 2 apartats: Sol·licitud - Declaració per al concurs de mèrits del procés d'estabilització de l'ocupació temporal Sol·licitud per al concurs oposició del procés d'estabilització de l'ocupació temporal El termini per ...
Plantilla del personal estructural del Consell Comarcal del Montsià Plantilla corresponent a l'exercici 2021 Plantilla corresponent a l'exercici 2022 Ofertes d'ocupació pública Oferta d'ocupació pública parcial corresponent a l'exercici 2021 (vigent només la plaça per taxa de reposició) Oferta d' ...
Conveni col·lectiu de treball del personal laboral Codi de conveni núm. 4302922 Publicat al DOGC núm. 5215 – 15.09.2008 Pacte de condicions de treball del personal funcionari Codi de conveni núm. 4302902 Publicat al DOGC núm. 5245 – 28.10.2008 Retribucions dels empleats públics Resolucions sobre el ...
Borsa de treball de psicòleg/a, A1 Borsa de treball d'arquitecte/a tècnic/a, A2 Borsa de treball de tècnic/a de serveis a la ciutadania, A2 Borsa de treball d’educador/a social, A2 Borsa de treball de treballador/a social, A2 Borsa de treball de tècnic/a de transició energètica, A2 Borsa de treball ...
CONVOCATÒRIES DE PERSONAL TEMPORAL Borsa d'educadors socials, A2 Borsa d'operaris de neteja AP Borsa de treballadores familiars AP Borsa d'administratius C1 B orsa de secretaris, A1 (finalitzat) Borsa pedagogs, A1 (termini presentació instàncies: de l'11 de novembre al 13 de desembre de 2022) Borsa ...
Subscriure a

Col·labora