Àrea de Sanejament

El Consell Comarcal és administració actuant en l’àmbit del sanejament de les aigües residuals urbanes a 9 dels 12 municipis de la comarca. Amb aquesta finalitat l’Agència Catalana de l’Aigua l’hi atribueix cada any els fons econòmics necessaris.

LES ACTUACIONS QUE ES DUEN A TERME SÓN:

 

 • La gestió i explotació de les EDAR d’Alcanar, les Cases d’Alcanar, Amposta, Godall, Masdenverge, Santa Bàrbara,Sant Carles de la Ràpita, els Muntells, la Sénia i Ulldecona. En total és depuren 5 Hm3 al any.
 • La planificació i execució del programa de reposició i millores a les EDAR i els seguiment dels programes de manteniment i autoprotecció de les instal•lacions.
 • La tramitació i autorització de les conexions i abocaments a xarxa de clavegueram als municipis que disposen de sistema de sanejament.
 • La tramitació i autorització dels abocaments mitjançant camions cisterna a les EDAR de la comarca.

 

ACTUALMENT S'ESTÀ TREBALLANT PER ACONSEGUIR ELS PROPERS OBJECTIUS

 

 • Impulsar la construcció i posada en funcionament de l’EDAR de Sant Jaume d’enveja.
 • Impulsar la construcció i explotació  de les EDAR de Mas de Barberans, Freginals i Poble Nou.
 • Impulsar l’ampliació de l’EDAR de Sant Carles de la Ràpita.
 • Impulsar la modificació i millora de l’EDAR de Sta. Bàrbara.
 • Impulsar la implementació del PSARU 2 en l’àmbit comarcal.
 • Crear i aplicar el Pla Comarcal de Prevenció d’Abocaments i digitalitzar la xarxa de sanejament en baixa.
 • Impulsar  en l’àmbit comarcal el marc normatiu referit a la gestió dels residus, recolzant i coordinant les accions de l’Agencia Catalana de l’Aigua (constitució de l’ELA, …).

 

TRÀMITS

 

Tràmits que es poden fer de sanejament:

Per tramitar el permís d'abocament a la xarxa de clavegueram, de connexió al sistema de sanejament en alta, d'abocament mitjançant camió cisterna, de vistes a una estació depuradora, podeu descarregar-vos i emplenar el formulari de sol·licitud corresponent i adjuntar la documentació que s'indica en cada cas. Els podeu trobal a la pàgina Web del COPATE:

Tràmits

Altres tràmits:

Formulari taxa autoliquidació d'activitats ambientals

 

Col·labora