Servei de promoció de l’autonomia personal ( Banc d’Ajudes Tècniques de les Terres de l’Ebre)

Prestació del servei subjecta a crèdits disponibles i copagament.

DEFINICIÓ

 

Servei que ofereix informació i orientació en aspectes relacionats amb la promoció de l’autonomia personal en les activitats de la vida diària i relació amb l’entorn, i accés a ajudes tècniques.

 

OBJECTE

 

Informar, orientar i assessorar en el domicili de la persona en situació de dependència, en ajudes tècniques, accessibilitat i comunicació per aconseguir la millora en l’autonomia personal, i també facilitar l’accés a determinades ajudes tècniques.

 

FUNCIONS

 

 • Informar, orientar i assessorar sobre ajudes tècniques, accessibilitat i comunicació en el domicili de la persona en situació de dependència.
 • Facilitar l’accés a determinades ajudes tècniques disponibles al banc.
 • Conèixer els diferents serveis i/o ajudes de les xarxes d’atenció del territori.
 • Sensibilització i divulgació de la promoció de l’autonomia personal.

 

EDAT I SITUACIÓ DE LA POBLACIÓ DESTINATÀRIA

 

Població general resident en qualsevol del municipis que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Montsià, que presenten dificultats per a la realització de les activitats de la vida diària (amb reconeixement del grau de dependència o no).

 

EQUIP PROFESSIONAL

 

El personal tècnic de l’equip bàsic d’atenció social del municipi de residència de la persona amb dificultats, una terapeuta ocupacional i un auxiliar administratiu.

 

ESTÀNDARDS DE QUALITAT

 

 • Des de la tramesa de la sol·licitud de derivació del professional de l’EBAS de referència fins la intervenció de la terapeuta ocupacional el termini no ha de sobrepassar els 15 dies.

 

CRITERIS D'ACCÉS

 

 • Persona amb dificultats per a la realització de les activitats de la vida diària, preferiblement de forma permanent.
 • No és necessari tenir reconeixement del grau de dependència i/o de discapacitat.
 • Per accedir a les ajudes tècniques del banc, a preus socials, cal que els ingressos de la persona no superen 2 vegades l’IRSC.

 

COST DE REFERÈNCIA

 

L’assessorament personalitzat al domicili no està subjecte a copagament.

Els preus del lloguer social establerts són els següents:

 • Grues i llits elèctrics: 100€ de fiança, 7€/mes usuaris amb ingressos inferiors a 2 vegades IRSC i 30€/mes usuaris amb ingressos superior a 2 vegades IRSC.
 • Llits articulats manuals: 20€ fiança i 5€/mes
 • Matalassos antiescares d’aire: 20€ fiança i 5€/mes
 • Material divers (cadires de rodes, seients giratoris per banyera, caminadors ...): 20€ fiança i sense lloguer mensual.

 

EXECUCIÓ DEL SERVEI

 

És un projecte a nivell territorial, abasta totes les poblacions de la demarcació de les Terres de l’Ebre. La gestió és indirecta, està subjecta a les condicions del conveni signat entre el Consell Comarcal del Montsià i la Fundació Pere Mata.

 

Subscriure a

Col·labora