Temps x Cures

Politiques d'igualtat:           

El ple del Consell Comarcal del Montsià ha aprovat el model de conveni de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca per desplegar el programa TempsxCures, impulsat pel Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat. Es un programa promogut a partir de l'iniciativa "corresponsables" del Ministeri d'Igualtat. Aquest programa ofereix un servei de cures per a infants i adolescents de 0 a 16 anys fora de l'horari escolar, amb l'objectiu de garantir el seu dret a la cura i alliberar temps a les families i les persones cuidadores, majoritàriament dones. 

La distribució dels recursos pressupostaris a transferir es porta a terme considerant com a criteri principal el nombres d'infants potencialment beneficiaris en cadascun dels territoris perceptors, (0-16 anys), garantint, de forma prioritària, d'acces a la cura infantil a les famílies i persones adultes que mes ho necessiten tenint en compte la perspectiva de gènere i interseccional.

Els municipis de la comarca del Montsià com Alcanar, Freginals, la Galera, Godall, Masdenverge, Mas de Barberans, la Sènia, la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja, Santa Bàrbara i Ulldecona utilitzaran els recursos del programa TempsxCures per finançar activitats de lleure fora del període escolar;

 • Ludoteques 
 • Casals de períodes de vacances 
 • Serveis de cura puntual en equipaments (fixos o itinerants) o a domicili
 • Espais d'acollida a les escoles (matí, migdia, tarda)
 • Colònies i campaments, o altres serveis anàlegs de lleure fora de l'horari escolar (o fora de l'etapa d'escolarització obligatòria), excloses les activitats educatives extraescolars.

Aquestes activitats busquen donar suport a les famílies i facilitar la conciliació familiar i laboral.

Dels imports atorgats als locals, un mínim d'un 84% s'haurà de destinar a serveis de cures i a la creació d'ocupació de qualitat i per altra banda, un mínim d'un 3% s'haurà de destinar a accions de formacióni sensibilització en coresponsabilitat i cures destinada a impulsar la transformació de les masculinitats.

L'accés dels serveis ha de prioritzar els col·lectius següents:

 • Famílies amb altres càrregues relacionades amb les cures 
 • Famílies monomarentals i monoparentals
 • Mares o tutores de víctimes de violències masclistes
 • Ocupades de forma autónoma
 • Migrants 
 • Discapacitat
 • Risc d'exclusió social

​El Consell Comarcal del Montsià, gestiona el servei, en col·laboració amb els ajuntaments, en els municipis de menys 20.000 habitants.

Actualment, el consell comarcal ofereix, 19 casals en periodes no lectius, diferents serveis de cura puntual en equipaments, més de 20 espais d'acollida a les escoles, fora de l'horari escolar i 2 colonies d'Estiu.

També estem treballant amb la creacio del projecte "Homes que cuiden",  projecte pilot que s'implementarà a diferents poblacións de la comarca.

La finalitat del projecte és avançar en la corresponsabilitat pública vers les cures.

"Temps per Cures" respon a diversos objectius específics:

 • Consolidar el dret a les cures dels infants 
 • Alliberar temps per a les famílies, especialment per a les dones, a qui, majoritàriament, s'ha atribuït el treball de les cures 
 • Acreditar l'experiència adquirida en l'ambit de les cures 
 • Generar nova ocupació de qualitat en aquest sector. I, finalment, fer-ho avançat en matèries d'igualtat.

 

TempsxCures

mcgarcia@montsia.cat  tempsxcures@montsia.cat

Cristina Garcia Albiol

977 70 43 71

Subscriure a

Col·labora