Servei de primera acollida

Prestació del servei garantida i gratuïta.

DEFINICIÓ

 

El Servei de primera acollida està format per una tècnica de Polítiques Migratòriestres i tres tècniques d’Acollida i té com objectiu capacitar les persones nouvingudes amb uns coneixements mínims, per tal de desenvolupar la seva vida personal i laboral en la societat catalana d’ acollida. 

QUÈ OFERIM?

 

Des del Servei de primera acollida responem a les necessitats inicials de formació i informació de les persones nouvingudes. Inclou també l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

  • Acollida inicial de les persones nouvingudes.
  • Tramitació de la sol·licitud de Servei de Primera Acollida.
  • Organització dels cursos sobre coneixements laborals, amb una durada mínima de 15 hores, i dels cursos sobre coneixement de la societat catalana, també 15 hores.
  • Capacitació en alfabetització.
  • Coordinació amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, per a la formació de català (90 hores).
  • Acreditació de la formació i proposta de certificació del Certificat de Primera Acollida.
  • Les altres funcions establertes per l’ordenament jurídic vigent

 

EDAT I SITUACIÓ DE LA POBLACIÓ DESTINATÀRIA

 

A aquest servei poden accedir totes les persones majors de 16 anys inmigrants, sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, persones refugiades, apàtrides i les retornades. També és possible ampliar el servei a qualsevol altra persona empadronada al municipi. 

ESTÀNDARDS DE QUALITAT

 

Els que estableixi el Pla de qualitat de Serveis Socials de Catalunya.

ATENCIÓ

 

Per accedir al Servei de Primera Acollida de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Montsià cal dirigint-se al padró municipal de qualsevol dels municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Montsià o bé  posar-se en contacte amb les tècniques d’acollida.

Tècnica d'Acollida de La Sénia i  Ulldecona: felena@montsia.cat

Tècnica d'Acollida de La Ràpita i Alcanar: ndaniela@montsia.cat

Tècnica de Santa Bàrbara, Mas de Barberans, Sant Jaume d'Enveja, Godall, Freginals, Masdenverge i La Galera: moicata@montsia.cat 

Tècnica de Polítiques Migratòries: fblanch@montsia.cat

Subscriure a

Col·labora