Servei d’atenció i acolliment d’urgències per a les dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles

Prestació del servei garantida i gratuïta.

DEFINICIÓ

 

El Servei d'Atenció i Acolliment d'Urgències per a les dones en situació de violència masclista i els seus infants està format per una treballadora social i una educadora social de l'equip Bàsic d'Atenció Social  del municipi de residència de la dona i personal (monitora, educadora i psicòloga) de l’entitat que gestiona el recurs d’urgència.  L'objectiu és facilitar l'acolliment temporal, de curta durada, per tal de garantir-ne la seguretat personal. Oferint un espai d’acollida i seguretat confortable, que respecte la seua intimitat i la dels infants davant una situació d’urgència.

 

QUÈ OFERIM?

 

Per tal de protegir a dones i els seus fills que han patit violència masclista facilitem recursos personals i socials que permetin una resolució de la situació de crisi, amb les següents funcions:

 • Oferir un espai d’acollida immediat i temporal que permeti la reflexió per tal que prendre aquelles decisions més adequades per sortir de la situació de violència.
 • Vetllar per la integritat i seguretat física de la dona i els seus fills i filles a càrrec.
 • Acompanyar, si s’escau, a la dona en les diferents gestions que hagi d’efectuar durant la seua estada al servei.
 • Treballar en coordinació amb els serveis i recursos de la xarxa integral contra la violència masclista.

 

 

EDAT I SITUACIÓ DE LA POBLACIÓ DESTINATÀRIA

 

Dones, majors de 16 anys emancipades legalment, i els seus fills i filles a càrrec que pateixen qualsevol forma de violència masclista i que resideixen en qualsevol del municipis que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Montsià.

 

ESTÀNDARDS DE QUALITAT

 

 • Estada màxima al recurs de 15 dies.

 

CRITERIS D'ACCÉS

 

 • Dona, major de 16 anys emancipada legalment, i els seus fills i filles a càrrec que pateixen qualsevol forma de violència masclista i que resideixen en qualsevol del municipis que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Montsià.
 • No comptar amb una xarxa de suport social i/o familiar.
 • No és necessari haver presentat denúncia de la situació de violència (però és recomanable)
 • Tenir i/o manifestar la voluntat de sortir-se’n de la situació que està patint.
 • Acceptar les condicions d’accés i estada al recurs d’urgència.
 • Derivació al recurs d’urgència per part dels professionals dels serveis socials bàsics del Montsià i/o dels cossos de seguretat.

 

COST DE REFERÈNCIA

 

La dona s’haurà de fer càrrec, si és possible d’acord amb la seua capacitat econòmica, de les necessitats no cobertes pel recurs d’urgència. Les despeses d’allotjament i manutenció van a càrrec del Consell Comarcal del Montsià, també assumeix aquelles que són necessàries però la dona no pot fer-se’n càrrec.

 

EXECUCIÓ DEL SERVEI

 

El servei és presta mitjançant un conveni entre totes les administracions locals de les Terres de l’Ebre amb competències de serveis socials bàsics. La gestió del recurs és indirecta a través una entitat d’iniciativa social del territori.

CONTACTE

 

Per accedir a aquest servei us heu de posar  en conctacte a través dels Serveis Bàsics del vostre municipi.

Subscriure a

Col·labora