Conveni Diputació Implementació plataforma ACTIO

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ, PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DIGITALS ACTIO ALS MUNICIPIS


El Consell Comarcal del Montsià firma un conveni de col.laboració amb la Diputació de Tarragona per la implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO als municipis del Montsià. Amb aquest acord, la Diputació de Tarragona, mitjançant el Servei d'Assistència   Municipal (SAM), que té com a objectiu l’assistència als ens locals de la demarcació amb menys recursos en aquelles matèries que són de la seva competència, i l’Àrea de Coneixement i Qualitat han desenvolupat una plataforma de serveis digitals (ACTIO)destinada als ens locals de la demarcació. Aquesta eina tecnològica pretén posar a la seva disposició un instrument que inclou l'estandarització dels procediments administratius dels ens locals, el mòdul de la funció interventora, així com aquelles compliment de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i qualsevol altra normativa relacionada amb l'administració electrònica. 

ACTIO abasta un conjunt d’aplicacions tecnològiques, les quals permeten portar a  terme la gestió ordinària de l’ens. Disposa d’un doble funcionament: un gestor documental i un tramitador automatitzat i compta amb una eina de suport eSAM-Actio i un servei d’assistència i tutorització per part d’un equip especialitzat.

ActuacionsFases
Assistència per assolir el compliment de l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS)
1a
Col·laboració en la difusió de les eines de gestió documental –
QDCAC
1a
Col·laboració en la implementació de la carpeta ciutadana i
passarel·la de pagaments
2a
Difusió de l’ús dels serveis per a la ciutadania2a

Aquest conveni està dotat amb un import de 26.600 €.

Els municipis on es desplegaran les tasques derivades dels compromisos adquirits pel Consell Comarcal són els que ja compten amb ACTIO o estant en camí d'implementar-lo, són els següents:

  • Freginals
  • La Galera
  • Godall
  • Mas de Barberans
  • Masdenverge
  • Santa Bàrbara
  • Ulldecona

En guany s'ha finalitzat la segona fase i s'espera continuar la colaboració amb Diputació de Tarragona els anys vinents.

 

Subscriure a

Col·labora