Prestacions Econòmiques

Prestació econòmica subjecta a crèdits pressupostaris disponibles.DEFINICIÓ Atenció de les situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència com ara: l’alimentació, el vestit i l’allotjament. OBJECTE Ajudar persones i/o famílies que, per causes sobrevingudes de caràcter greu,...
Subscriure a

Col·labora