Serveis Socials Bàsics

DEFINICIÓ El Servei de Dinamització Cívica per a l'Emancipació Juvenil està format per tres dinamitzadores cíviques que donen atenció individualitzada a les persones joves migrades soles majors d’edat en el seu procés d’emancipació i desvinculació dels centres tutelats, treballant en xarxa amb els...
Prestació del servei garantida i gratuïta.DEFINICIÓ El Servei d'Orientació i acompanyament a les families de les Terres de l'Ebre és un servei d’orientació i suport de caràcter preventiu i universal per a les famílies que té la finalitat d’acompanyar-les en la millora del seu benestar relacional...
Prestació del servei garantida i gratuïta.DEFINICIÓ El SIAD, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, està format per una coordinadora, una psicòloga i una jurista i té com objectiu donar resposta a les demandes que puguin presentar les dones de la comarca del Montsià informant-les i orientant...
Prestació del servei garantida i gratuïta.DEFINICIÓ El Servei de primera acollida està format per una tècnica de Polítiques Migratòriestres i tres tècniques d’Acollida i té com objectiu capacitar les persones nouvingudes amb uns coneixements mínims, per tal de desenvolupar la seva vida personal i...
Prestació del servei garantida i gratuïta.DEFINICIÓ Servei d’acolliment residencial que supleix temporalment  la llar familiar en casos puntuals i d’urgència. OBJECTE Cobriment temporal de les necessitats bàsiques que han motivat la situació d’urgència. FUNCIONS AllotjamentAcolliment i...
Prestació del servei garantida.DEFINICIÓ El Servei d'Assessorament Tècnic d'Atenció Social és un servei que proporciona suport i assessorament tècnic a les funcions dels diferents equips i professionals dels equips bàsics d’atenció social de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Montsià i d’Amposta...
Prestació del servei garantida i subjecta a copagament.DEFINICIÓ Constitueix un servei que, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d’emergència, donar resposta ràpida a aquestes situacions i garantir la comunicació permanent de la persona amb l’exterior. OBJECTE Promoure una millor...
Prestació del servei garantida i subjecta a copagament.DEFINICIÓ El Servei d'Atenció Domiciliària: Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) està format per 2 treballadores socials i 14 treballadores familiars que proporcionen atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o...
Prestació del servei garantida i gratuïta.DEFINICIÓ El Servei Bàsic d'Atenció Social està format per personal tècnic en l’àmbit social, compost per les disciplines de treball social i educació social, i té l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones. Per fer-...
Tota la informació sobre el servei SAI: http://montsiajove.org/xarxa-sai/
Subscriure a

Col·labora