Serveis Socials Bàsics

Prestació del servei garantida i gratuïta.DEFINICIÓ El SIAD, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, està format per una coordinadora, una psicòloga i una jurista i té com objectiu donar resposta a les demandes que puguin presentar les dones de la comarca del Montsià informant-les i orientant...
Prestació del servei garantida i gratuïta.DEFINICIÓ Servei d’acolliment residencial que supleix temporalment  la llar familiar en casos puntuals i d’urgència. OBJECTE Cobriment temporal de les necessitats bàsiques que han motivat la situació d’urgència. FUNCIONS AllotjamentAcolliment i...
Prestació del servei garantida.DEFINICIÓ Servei que proporciona suport i assessorament tècnic a les funcions dels diferents equips i professionals dels equips bàsics d’atenció social de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Montsià i d’Amposta. OBJECTE Proporcionar suport i assessorament tècnic...
Prestació del servei garantida i subjecta a copagament.DEFINICIÓ Constitueix un servei que, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d’emergència, donar resposta ràpida a aquestes situacions i garantir la comunicació permanent de la persona amb l’exterior. OBJECTE Promoure una millor...
Prestació del servei garantida i subjecta a copagament.DEFINICIÓ Conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats...
Prestació del servei garantida i gratuïta.DEFINICIÓ Conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones. OBJECTE Promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en...
Tota la informació sobre el servei SAI: http://montsiajove.org/xarxa-sai/
Subscriure a

Col·laboraEntorn Web Àrea de Coneixement i Qualitat.