Servei de les tecnologies de suport i cura (Teleassistència)

Prestació del servei garantida i subjecta a copagament.

Definició:  Constitueix un servei que, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d’emergència, donar resposta ràpida a aquestes situacions i garantir la comunicació permanent de la persona amb l’exterior.

Objecte: Promoure una millor qualitat de vida de les persones usuàries, potenciant la seva autonomia personal i unes condicions adients de convivència en el seu propi entorn familiar i sociocomunitari.

Funcions:

  • Proporcionar un contacte permanent amb l’exterior i accés als serveis de la comunitat.
  • Donar resposta de forma immediata en cas d’emergència.
  • Donar seguretat i suport a la persona usuària i a la família.

Edat i situació de la persona destinatària: població en general en situació de risc social i/o dependència, preferiblement majors de 65 anys.

Equip professional: Teleassistència: operador/a central receptora d’alarmes, tècnic/a de suport social i operari/a d’instal·lacions.

Estàndards de qualitat: Els que estableixi el Pla de qualitat de serveis socials de Catalunya.

Criteris d’accés: Persones, preferiblement majors de 65 anys, amb problemes de salut i amb limitacions per desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària, que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o bé que viuen amb persones que presenten idèntiques característiques d’edat o de problemes de salut.

Estar empadronat i residir en un dels municipis que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Montsià.

Cost de referència: L’establert en el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l’oficina provincial de Creu Roja Espanyola a Tarragona en relació al servei de teleassistència domiciliària, amb el suport de la Diputació de Tarragona.

Execució del servei: El servei s’executa mitjançant el personal (assalariat i voluntari) i les tecnologies necessàries de la Creu Roja Espanyola a Tarragona

Subscriure a
Menu

Menú principal

Formulari de cerca