Servei de les tecnologies de suport i cura (Teleassistència)

Prestació del servei garantida i subjecta a copagament.

DEFINICIÓ

 

Constitueix un servei que, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d’emergència, donar resposta ràpida a aquestes situacions i garantir la comunicació permanent de la persona amb l’exterior.

 

OBJECTE

 

Promoure una millor qualitat de vida de les persones usuàries, potenciant la seva autonomia personal i unes condicions adients de convivència en el seu propi entorn familiar i sociocomunitari.

 

FUNCIONS

 

  • Proporcionar un contacte permanent amb l’exterior i accés als serveis de la comunitat.
  • Donar resposta de forma immediata en cas d’emergència.
  • Donar seguretat i suport a la persona usuària i a la família.

 

EDAT I SITUACIÓ DE LA PERSONA DESTINATÀRIA

 

Població en general en situació de risc social i/o dependència, preferiblement majors de 65 anys.

 

EQUIP PROFESSIONAL

 

Teleassistència: operador/a central receptora d’alarmes, tècnic/a de suport social i operari/a d’instal·lacions.

 

ESTÀNDARDS DE QUALITAT

 

Els que estableixi el Pla de qualitat de serveis socials de Catalunya.

 

CRITERIS D'ACCÉS

 

Persones, preferiblement majors de 65 anys, amb problemes de salut i amb limitacions per desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària, que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o bé que viuen amb persones que presenten idèntiques característiques d’edat o de problemes de salut.

Estar empadronat i residir en un dels municipis que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Montsià.

 

COST DE REFERÈNCIA

 

L’establert en el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l’oficina provincial de Creu Roja Espanyola a Tarragona en relació al servei de teleassistència domiciliària, amb el suport de la Diputació de Tarragona.

 

EXECUCIÓ DEL SERVEI

 

El servei s’executa mitjançant el personal (assalariat i voluntari) i les tecnologies necessàries de la Creu Roja Espanyola a Tarragona.

 

Subscriure a

Col·labora