Serveis Socials Especialitzats

Prestació del servei garantida i gratuïta.DEFINICIÓ El Servei d'Atenció i Acolliment d'Urgències per a les dones en situació de violència masclista i els seus infants està format per una treballadora social i una educadora social de l'equip Bàsic d'Atenció Social  del municipi de residència de la...
Prestació subjecta a crèdits pressupostaris disponibles.DEFINICIÓ Servei complementari de suport als serveis socials d’atenció especialitzada a persones amb discapacitat o dependència, consistent en la prestació d’un sistema de transport adaptat. OBJECTE Possibilitar l’accés a les persones amb...
Prestació del servei garantida i gratuïta.DEFINICIÓ Servei que contempla les tasques derivades de la valoració i formació de la família extensa que vol acollir i la integració en aquesta del menor. OBJECTE Donar resposta a situacions i necessitats dels menors tutelats per la Generalitat de...
Prestació del servei garantida i gratuïta.DEFINICIÓ Servei que es dedica a la valoració, actuació i atenció d’infants i adolescents en risc de desemparament o en situació de desemparament, així com el seguiment  i el tractament de les seues famílies. OBJECTE Donar resposta a situacions de ris greu...
DEFINICIÓ És un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones nouvingudes. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya. OBJECTE Capacitar les persones ...
Subscriure a

Col·labora