Servei de primera acollida

DEFINICIÓ

 

És un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones nouvingudes. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

 

OBJECTE

 

Capacitar les persones nouvingudes amb uns coneixements mínims, per tal de desenvolupar la seva vida personal i laboral en la societat catalana d’acollida. 

 

FUNCIONS

 

  • Acollida inicial de les persones nouvingudes 
  • Tramitació de la sol·licitud de Servei de Primera Acollida. 
  • Organització dels cursos sobre coneixements laborals, amb una durada mínima de 15 hores, i dels cursos sobre coneixement de la societat catalana, també 15 hores.  
  • Capacitació en alfabetització. 
  • Coordinació amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, per a la formació de català (90 hores). 
  • Acreditació de la formació i proposta de certificació del Certificat de Primera Acollida.

 

EDAT I SITUACIÓ POBLACIÓ DESTINATÀRIA

 

A partir dels 16 anys, qualsevol persona estrangera immigrada, sol·licitant d’asil o de protecció subsidiària, persones refugiades, apàtrides i les retornades. També és possible ampliar el servei a qualsevol altra persona empadronada al municipi. 

 

EQUIP PROFESSIONAL

 

  • Tècnica de polítiques migratòries, amb una dedicació parcial.
  • Agent d’Acollida, amb dedicació parcial. 

 

ESTÀNDARDS DE QUALITAT

 

Els que estableixi el Pla de qualitat de serveis socials de Catalunya.

 

CRITERIS D'ACCÉS

 

A partir dels 16 anys, qualsevol persona estrangera immigrada, sol·licitant d’asil o de protecció subsidiària, persones refugiades, apàtrides i les retornades, empadronada a un dels municipis que conformen l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Montsià. També és possible ampliar el servei a qualsevol persona empadronada en algun d’aquests municipis. 

 

EXECUCIÓ DEL SERVEI

 

El servei s’executa mitjançant les accions de la tècnica de polítiques migratòries i de l’agent d’acollida. 
Per accedir al Servei de Primera Acollida de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Montsià cal posar-se en contacte amb la tècnica de polítiques migratòries, trucant al 977.70.74.96 o dirigint-se al Carrer Jaume I; núm. 2-4 d’Amposta. 
També es pot sol·licitar dirigint-se al padró municipal de qualsevol dels municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Montsià.

 

Col·labora