Servei de transport adaptat

Prestació subjecta a crèdits pressupostaris disponibles.

DEFINICIÓ

 

Servei complementari de suport als serveis socials d’atenció especialitzada a persones amb discapacitat o dependència, consistent en la prestació d’un sistema de transport adaptat.

 

OBJECTE

 

Possibilitar l’accés a les persones amb discapacitat o dependència als serveis socials d’atenció especialitzada.

 

FUNCIONS

 

  • Trasllat des del municipi de residència de les persones als serveis socials especialtizats.

 

EDAT I SITUACIÓ DE LA POBLACIÓ DESTINATÀRIA

 

Persones residents a alguns dels municipis que formen l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Montsià, majors de 21 anys d’edat, amb reconeixement d’una discapacitat igual i/o superior al 33% i amb una plaça pública  de SOI*, STO / STO-A* assignada.

Persones majors de 65 anys d’edat, residents al municipi de Sant Jaume d’Enveja  amb una plaça assignada al Centre de Dia de Gent Gran de Sant Jaume d’Enveja.

*SOI: servei de centre de dia ocupacional d’inserció per a persones amb discapacitat.

*STO / STO-A: servei de centre de dia ocupacional per a persones amb discapacitat.

 

EQUIP PROFESSIONAL

 

Coordinadora i administrativa de l’Àrea d’Atenció a les Persones, conductors i monitors de transport de les empreses adjudicatàries dels contractes de transport adaptat.

 

ESTÀNDARDS DE QUALITAT

 

  • No superar els 60 minuts per trajecte/persona.

 

CRITERIS D'ACCÉS

 

  • Persona que tingue assignada una plaça pública de SOI i/o STO / STO-A als municipis d’Amposta, Alcanar i Campredó.
  • Persona resident a Sant Jaume d’Enveja que tingue assignada una plaça de Centre de Dia de Gent Gran de  Sant Jaume d’Enveja.

 

COST DE REFERÈNCIA

 

No hi ha preu públic establert.

 

EXECUCIÓ DEL SERVEI

 

El servei s’executa mitjançant la contractació de la prestació del servei de transport a l’entitat APASA i a l’empresa Tdetaxi. Cadascuna de les empreses s’encarrega de transportar a unes persones, d’acord a la població on estigui situat el servei on té la plaça assignada i l’entitat que la gestioni. 

 

Subscriure a

Col·labora