Servei de transport adaptat

Prestació subjecta a crèdits pressupostaris disponibles.

Definició: servei complementari de suport als serveis socials d’atenció especialitzada a persones amb discapacitat o dependència, consistent en la prestació d’un sistema de transport adaptat.

Objecte: possibilitar l’accés a les persones amb discapacitat o dependència als serveis socials d’atenció especialitzada.

Funcions:

  • Trasllat des del municipi de residència de les persones als serveis socials especialtizats

Edat i situació de la població destinatària: persones residents a alguns dels municipis que formen l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Montsià, majors de 21 anys d’edat, amb reconeixement d’una discapacitat igual i/o superior al 33% i amb una plaça pública  de SOI*, STO / STO-A* assignada.

Persones majors de 65 anys d’edat, residents al municipi de Sant Jaume d’Enveja  amb una plaça assignada al Centre de Dia de Gent Gran de Sant Jaume d’Enveja.

*SOI: servei de centre de dia ocupacional d’inserció per a persones amb discapacitat

*STO / STO-A: servei de centre de dia ocupacional per a persones amb discapacitat

Equip professional: coordinadora i administrativa de l’Àrea d’Atenció a les Persones, conductors i monitors de transport de les empreses adjudicatàries dels contractes de transport adaptat.

Estàndards de qualitat:

  • No superar els 60 minuts per trajecte/persona.

Criteris d’accés:

  • Persona que tingue assignada una plaça pública de SOI i/o STO / STO-A als municipis d’Amposta, Alcanar i Campredó.
  • Persona resident a Sant Jaume d’Enveja que tingue assignada una plaça de Centre de Dia de Gent Gran de  Sant Jaume d’Enveja.

Cost de referència: no hi ha preu públic establert.

Execució del servei: El servei s’executa mitjançant la contractació de la prestació del servei de transport a l’entitat APASA i a l’empresa Tdetaxi. Cadascuna de les empreses s’encarrega de transportar a unes persones, d’acord a la població on estigui situat el servei on té la plaça assignada i l’entitat que la gestioni. 

Subscriure a
Menu

Menú principal

Formulari de cerca