Àrea de Promoció de la Sostenibilitat Local

Aquesta àrea es centra en el desenvolupament del Pla Director per la Sostenibilitat de la Comarca del Montsià.

Aquest Pla comportà:

  • Adhesió de totes les administracions locals (comarca, municipis i EMD’s) als principis de la Carta d’Aalborg.
  • Creació i manteniment del Sistema d’Informació Ambiental de la Comarca del Montsià (SiaMon).
  • Desenvolupament del Pla d’Acció per la Sostenibilitat 2003-2007 entorn de tres eixos:
  1. Eficiència energètica i promoció de les energies renovables.
  2. Ús de les aigües recuperades mitjançant el Sistema Comarcal de Sanejament.
  3. Educació i promoció Ambiental.
  • Carta del Paisatge

Col·labora