Àrea de Promoció de la Sostenibilitat Local

print pdf

Aquesta àrea es centra en el desenvolupament del Pla Director per la Sostenibilitat de la Comarca del Montsià. Aquest Pla comportà:

  • Adhesió de totes les administracions locals (comarca, municipis i EMD’s) als principis de la Carta d’Aalborg.
  • Creació i manteniment del Sistema d’Informació Ambiental de la Comarca del Montsià (SiaMon).
  • Desenvolupament del Pla d’Acció per la Sostenibilitat 2003-2007 entorn de tres eixos:

Eficiència energètica i promoció de les energies renovables.

Ús de les aigües recuperades mitjançant el Sistema Comarcal de Sanejament.

Educació i promoció Ambiental.

Carta del Paisatge

Menu

Menú principal

Formulari de cerca