Ensenyament

ÍTEMS RELACIONATS AMB L'ENSENYAMENT DINTRE DEL SERVEI COMARCAL DE CATALÀ

 

  • Organització de cursos de Català per a Adults adreçats a la població.
  • Organització de cursos de Català a distància adreçats a la població en general

Els cursos de català a distància són la modalitat d’ensenyament del català que combina l’autoformació de l’aprenent, l’assessorament personalitzat (mitjançant un sistema tutorial) i els materials d’aprenentatge (quadern i activitats de síntesi). Els cursos de català a distància faciliten l’aprenentatge de la llengua a aquelles persones que per raons professionals, personals, geogràfiques, etc. no poden assistir als cursos de català presencials. Els alumnes que superin la prova final tindran un certificat d’assoliment del curs. Aquest certificat té el mateix valor oficial que els certificats de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL).

 

Col·labora