Pla de camins Municipals 2011-2012

D’acord amb el conveni de delegació subscrit amb la Diputació per la inversió d’obres i serveis de competència comarcal, els exercicis 2011 i 2012, s’han destinat a inversions en camins municipals i s’han executat segons les actuacions següents, amb un import total de 141.795,34 €.

  • LA GALERA: Camí de les Coves (de camí del Mas fins Canal-Granja Vicente)
  • GODALL: Camí de Morrales (de barranc de la Galera fins camí d’Amposta)
  • MASDENVERGE: Lligallo de Sant Pau (de barranc de la Galera en amunt)
  • SANTA BÀRBARA: Camí 9007-9008/A, camí de la Borda, camí 9011 i camí 9008/B
  • LA SÉNIA: Camí de l’Ermiteta
  • AMPOSTA: Camí Polígon 30 Parcel·la 9005
  • FREGINALS: Arranjament lateral ctra. TV-3317 (de c/Ulldecona a c/ Pla de Corany
  • ST. JAUME D’ENVEJA: Camí de la Perota (des del camí Aixendrí al camí del pont del Barceloní)
  • LA SÉNIA: Camí de l’Ermiteta
  • MAS DE BARBERANS: Camí del Ròssec

Accions
Inversió: Treballs de pavimentació: tractaments superficials de doble reg, aglomerat, formigonat ...

 

Col·labora