Oficina de Rehabilitació d'Habitatges

Els serveis que dóna l'Oficina de Rehabilitació d'Habitatges són els següents:

  • Informació sobre els ajuts oficials vigents en matèria de rehabilitació d'habitatges atorgats per l'Estat i per la Generalitat de Catalunya:

Rehabilitació d’habitatges    
Informació general
Document general

Rehabilitació d’edificis d’habitatges    
Informació general
Documentació general comunitat
Documentació individualitzada
Model acord comunitat

  • Gestió i tramitació d'expedients d'obres de rehabilitació.
  • Realització d'inspeccions a les obres acollides als ajuts oficials.

Horari:  

Dimarts, de 10 a 14 h.
Dijous, de 17 a 20 h.

Persona de contacte:

Alícia Accensi i Solé (aaccensi@montsia.altanet.org)

Col·labora