Pla de Camins Municipals 2013-2015

print pdf

El Consell Comarcal del Montsià realitza treballs d’arranjament de camins de titularitat municipal. Aquestes actuacions s’adscriuen en el denominats plans de camins.

Les actuacions es realitzen mitjançant dues línies: manteniment i inversió.

Servei

  • Inventari de l'estat actual dels camins, anàlisi i diagnosi, redacció del document tècnic, tràmits d'adjudicació.

Accions

  • Manteniment: netejar i desbrossar els marges dels camins municipals, petites reparacions que no comportin aportacions de materials nous (contractes menors), inspeccions periòdiques, tràmits administratius ...
  • Inversió: els esmentats anteriorment, a més de treballs de pavimentació: tractaments superficials de doble reg, aglomerat, formigonat ... 

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca