Pla de Camins Municipals 2013-2015

El Consell Comarcal del Montsià realitza treballs d’arranjament de camins de titularitat municipal. Aquestes actuacions s’adscriuen en el denominats plans de camins.

Les actuacions es realitzen mitjançant dues línies: manteniment i inversió.

Servei

  • Inventari de l'estat actual dels camins, anàlisi i diagnosi, redacció del document tècnic, tràmits d'adjudicació.

Accions

  • Manteniment: netejar i desbrossar els marges dels camins municipals, petites reparacions que no comportin aportacions de materials nous (contractes menors), inspeccions periòdiques, tràmits administratius ...
  • Inversió: els esmentats anteriorment, a més de treballs de pavimentació: tractaments superficials de doble reg, aglomerat, formigonat ... 

 

Col·labora