Assistència Tècnica Urbanística

Conveni de Cooperació d’Assistència Tècnica entre els municipis de Freginals, La Galera, Mas de Barberans i Masdenverge i el Consell Comarcal del Montsià

Aquest conveni regula l’assistència i assessorament relatiu a l’aplicació del planejament urbanístic. Emet informes facultatius i dictamina les reclamacions presentades referents a llicències d’obres, activitats, ruïnes, etc., a sol·licitud de l’alcaldia, Comissió de Govern o Ple de l’Ajuntament. Informa de tota mena d’expedients, quan sigui requerit i correspongui a la seva competència professional.

L’horari presencial als propis ajuntaments és una vegada cada quinze dies.
La resta de treball de despatx es realitza al Consell Comarcal del Montsià.

Persona de contacte: Ferran Torta Navarro
Correu electrònic: ftorta@montsia.cat

Col·labora