Oficina comarcal d'administració electrònica

L’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica és un servei adreçat als ajuntaments de la comarca que pretén donar-los suport tècnic, assessorament i acompanyament en el seu procés de modernització mitjançant la implantació de l’administració electrònica.
 

ON SOM?

 

Per posar-vos en contacte amb nosaltres, us podeu adreçar a:

 • Pl. Lluís Companys, s/n - Amposta 43870
 • Dilluns a divendres: de 9h. a 14h.
 • Dilluns i dimecres: de 16h. a 19h.
 • Correu-e: ocsae@montsia.cat
 • Telèfon: 977 704 371

 

QUINS SERVEIS OFERIM?

 

1. Servei d'assessorament en administració electrònica

Oferim assessorament i acompanyament continuat durant el procés d'implantació dels serveis d'administració electrònica i de seguretat del Consorci AOCCATCERT - Agència Catalana de Certificació i CESICAT, preferentment en els ajuntaments menors de 20.000 habitants.

El catàleg dels serveis és pot consultar en l'apartat de Serveis del web del Consorci AOC. Els principals serveis són: 

 • eTRAM: Mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet
 • Via Oberta: Compartició de dades entre administracions.
 • EACAT: Tramitació inter-administrativa entre les administracions públiques catalanes
 • PCSP: Plataforma de Serveis de Contractació Pública (inclou perfil de contractant)
 • e.FACT: Factura electrònica
 • eNOTUM: Notificacions electròniques
 • ERES: Registre d'Entrada i Sortida
 • Cercador: Cercador de les administracions públiques
 • IDEC Local: Plataforma de gestió de cartografia digital per al món local (carrerers, etc.)
 • Entitat de Registre idCAT: Certificats digitals per als ciutadans.
 • Serveis de Seguretat CESICAT: Seguretat en la informació.
 • eTAULER: Tauler d’anuncis i edictes.


2. Servei de formació i divulgació de l'administració electrònica

Realitzem tasques de promoció, divulgació i formació dels serveis d'administració electrònica i de seguretat del Consorci AOCCATCERT - Agència Catalana de Certificació i CESICAT.


3. Servei de certificació digital 

 • Servei a les administracions públiques: S'ha constituït com a entitat de registre col·laboradora de CATCert i col·laborarà en l'emissió de certificats. 
 • Servei als ciutadans:
  • Generadors d'idCat. L'idCAT és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a Internet. Permet relacionar-vos amb les administracions públiques, realizant tràmits i gestions online. També permet signar correus electrònics, documents electrònics, formularis web. Confecció d'idCat Mòbil, és un mecanisme d’identificació i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al mòbil. Es pot utilitzar per a identificar-se en la majoria de tràmits amb les administracions catalanes i des de qualsevol dispositiu (no cal instal·lar res).
  • Confecció d'idCat Mòbil, és un mecanisme d’identificació i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al mòbil. Es pot utilitzar per a identificar-se en la majoria de tràmits amb les administracions catalanes i des de qualsevol dispositiu (no cal instal·lar res). Us podeu descarregar el tríptic.   

 

Col·labora