treball

Títol Calendari Resum Etiquetes
El Consell Comarcal del Montsià contracta quatre dones en situació d’atur en la Línia Dona dins el programa ’Treball i Formació’ 26/02/2021 A data 8 de febrer de 2021, el Consell Comarcal del Montsià ha contractat 4 dones per un període de 12 mesos a jornada... línia dona, treball, ocupació, ocupació línia dona
Instruments de planificació dels recursos humans 02/03/2022 Plantilla del personal estructural del Consell Comarcal del MontsiàPlantilla corresponent a l'exercici 2021Plantilla... plantilla, oferta pública, treball, RLT, RH
Procés de selecció per cobrir una plaça de tècnic/a de gestió, subgrup professional A2, en règim funcionarial 03/03/2022 Número de la convocatòria: 2021-4260Denominació de la plaça segons plantilla: tècnic/a de gestióAdscripció: Àrea d'... procés de selecció, oferta, treball, RH, promoció interna
Procés de selecció per constituir una borsa de treball d'arquitectes tècnics 03/03/2022 Número de la convocatòria: 2021-4444Perfil professional: arquitecte/a tècnic/aSistema selectiu: concurs-oposicióTorn:... procés de selecció, oferta, treball, RH, torn lliure
Processos de selecció 03/03/2022 CONVOCATÒRIES DE PERSONAL TEMPORALBorsa d'educadors socials, A2Borsa d'operaris de neteja APBorsa de treballadores familiars... bases, procés de selecció, RH, treball

Col·labora