RH

Títol Calendari Resum Etiquetes
Borses de treball constituïdes 03/03/2022 Borsa de treball de psicòleg/a, A1Borsa de treball d'arquitecte/a tècnic/a, A2Borsa de treball de tècnic/a de serveis a la... Borsa de treball, RH
Condicions de treball dels empleats públics 02/03/2022  Conveni col·lectiu de treball del personal laboralCodi de conveni núm. 4302922Publicat al DOGC núm. 5215 – 15.09.2008Pacte... conveni col·lectiu, pacte funcionaris, retribucions, incompatibilitats, calendari, jornada laboral, RH
Instruments de planificació dels recursos humans 02/03/2022 Plantilla del personal estructural del Consell Comarcal del MontsiàPlantilla corresponent a l'exercici 2021Plantilla... plantilla, oferta pública, treball, RLT, RH
Procés de selecció per cobrir una plaça de tècnic/a de gestió, subgrup professional A2, en règim funcionarial 03/03/2022 Número de la convocatòria: 2021-4260Denominació de la plaça segons plantilla: tècnic/a de gestióAdscripció: Àrea d'... procés de selecció, oferta, treball, RH, promoció interna
Procés de selecció per constituir una borsa de treball d'arquitectes tècnics 03/03/2022 Número de la convocatòria: 2021-4444Perfil professional: arquitecte/a tècnic/aSistema selectiu: concurs-oposicióTorn:... procés de selecció, oferta, treball, RH, torn lliure
Processos de selecció 03/03/2022 CONVOCATÒRIES DE PERSONAL TEMPORALBorsa d'educadors socials, A2Borsa d'operaris de neteja APBorsa de treballadores familiars... bases, procés de selecció, RH, treball

Col·labora