Procés de selecció per constituir una borsa de treball d'arquitectes tècnics

Número de la convocatòria: 2021-4444
Perfil professional: arquitecte/a tècnic/a
Sistema selectiu: concurs-oposició
Torn: lliure

Col·laboraEntorn Web Àrea de Coneixement i Qualitat.