procés de selecció

Títol Calendari Resum Etiquetes
Procés de selecció per cobrir una plaça de tècnic/a de gestió, subgrup professional A2, en règim funcionarial 03/03/2022 Número de la convocatòria: 2021-4260Denominació de la plaça segons plantilla: tècnic/a de gestióAdscripció: Àrea d'... procés de selecció, oferta, treball, RH, promoció interna
Procés de selecció per constituir una borsa de treball d'arquitectes tècnics 03/03/2022 Número de la convocatòria: 2021-4444Perfil professional: arquitecte/a tècnic/aSistema selectiu: concurs-oposicióTorn:... procés de selecció, oferta, treball, RH, torn lliure
Processos de selecció 03/03/2022 CONVOCATÒRIES DE PERSONAL TEMPORALBorsa d'educadors socials, A2Borsa d'operaris de neteja APBorsa de treballadores familiars... bases, procés de selecció, RH, treball

Col·labora