promoció interna

Títol Calendari Resum Etiquetes
Procés de selecció per cobrir una plaça de tècnic/a de gestió, subgrup professional A2, en règim funcionarial 03/03/2022 Número de la convocatòria: 2021-4260Denominació de la plaça segons plantilla: tècnic/a de gestióAdscripció: Àrea d'... procés de selecció, oferta, treball, RH, promoció interna

Col·labora