Anunci

Títol Calendari Resum Etiquetes
ANUNCI: Modificació de l'ordenança fiscal per l'expedició de documents administratius i prestació de serveis 03/10/2022 El Ple del Consell Comarcal del Montsià, en sessió ordinària de data 28 de setembre de 2022, ha acordat l’aprovació inicial... Anunci
ANUNCI: Obert el termini per presentar al•legacions a la modificació del ROC i l’Ordenança de preus públics del Servei de Transport Adaptat 20/09/2021 El ple del passat 9 de setembre va acordar per unanimitat l’aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic... Anunci, Consell Comarcal del Montsià, Modificació del ROC, Ordenança dels Preus Públics del servei de Transport Adaptat, al·legacions, Ple Comarcal

Col·labora