Les famílies del Montsià ja podeu demanar el servei de transport escolar per al curs 2022-2023

15/07/2022 Actualitat

Les famílies del Montsià ja podeu demanar el servei de transport escolar per al curs 2022-2023

Ja està obert el termini perquè les famílies del Montsià sol·licitin el Servei del transport escolar per al curs 2022-2023. Ho pot sol·licitar l’alumnat que cursi estudis a les escoles públiques, privades concertades o centres d’educació especial de la comarca.

a) Alumnes de transport obligatori.

1. L’alumnat que cursa estudis d’ensenyament obligatori en un centre públic ordinari, en un centre privat concertat o en un centre d’educació especial, proposat pel Departament d’Educació i que s’han d’escolaritzar fora del seu municipi de residència.

2. Alumnat amb necessitats educatives específiques pel Departament d’Educació, que cursen estudis d’ensenyaments obligatoris en un centre públic privat concertat o en un centre d’educació especial, proposat pel Departament d’Educació.

b) Alumnes de transport no obligatori.

Alumnat que cursa estudis d’ensenyament obligatori en un centre públic ordinari, proposat pel Departament d’Educació i que no s’han de desplaçar del seu municipi.

c) Alumnes de transport postobligatori.

Alumnat que cursa estudis d’ensenyament postobligatori en un centre públic ordinari o en un centre privat concertat, que s’han d’escolaritzar fora del seu municipi de residència. 

Per accedir al servei cal tenir feta la matricula en un centre públic ordinari, o en un centre privat concertat, o en un centre d’educació especial proposat pel Departament d’Educació.

El termini per presentar la sol·licitud és del 28 de juny al 22 de juliol de 2022 i es pot fer via telemàtica  a través d’aquest enllaç o presencialment a la seu del Consell Comarcal del Montsià, mitjançant cita prèvia - Tel. 977704371

El Consell Comarcal del Montsià gestiona el servei de transport escolar a la comarca del Montsià adreçat als centres públics. Les famílies que no presentin la sol·licitud en les dates establertes, podran continuar presentant-les telemàticament però no es garantirà la valoració per tal de poder iniciar el servei a l’inici del nou curs 2022-2023.

Col·labora