EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA ENFORTEIXEN LA SEUA COOPERACIÓ

21/05/2024

EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA ENFORTEIXEN LA SEUA COOPERACIÓ

El Consell Comarcal del Montsià i l’Agència d’habitatge de Catalunya consoliden la seua col·laboració pels pròxims quatre anys, fins al 2027, per apropar a la població de la comarca els serveis que presta l’agència . Aquesta consolidació,  es va  formalitzar en el ple ordinari del passat mes de març, el qual va aprovar els convenis de col·laboració i encàrrec de gestions amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que permetrà a l’ens comarcal mantenir l’Oficina Comarcal d’Habitatge pels anys 2024-2027i la Borsa d’Habitatge per aquest 2024.

La dotació econòmica que s’ha signat ha presentat un substancial increment, passant dels 90.520€ el 2023 - 69.370€ per l’Oficina comarcal d’Habitatge i 21.150€ per la Borsa de Mediació per al lloguer social d’habitatges - als 121.150€ pel 2024 - 100.000€ per l’Oficina comarcal més  21.150 euros per la Borsa de Mediació - Un increment del 33,84% , que vol donar resposta al creixement sostingut de la població a la comarca i al repte que suposa actualment la necessitat d’habitatge.

Durant el 2023, l’oficina comarcal va tramitar un total de 1.010   sol·licituds d’ajuts al lloguer, 32 ajuts d’especial urgència i  79 ajuts a la rehabilitació a l’interior d’habitatges de persones grans amb un impacte econòmic total sobre les  famílies de 1.058.668 €. 

A banda d’això, des de l’Oficina Comarcal d’Habitatge durant l’any passat es van tramitar 1.217 cèdules d’habitabilitat, es van gestionar 11 nous contractes de lloguer i es va fer seguiment de 80 contractes vigents. Finalment, en referència a les atencions a la població, es van atendre més de 2.500 consultes. Cal afegir també 11  expedients oberts i el seguiment en la mediació dins el programa OFIDEUTE.

Actualment, un cop finalitzat el període de presentació de sol·licitud dels ajuts al lloguer pel 2024, s’han presentat un total de 1.234 sol·licituds en els 4 programes. Aquestes xifres representen un increment del  22,18% respecte a l’any 2023 . Pel que fa a la resta de programes el resultat es coneixerà un cop tancat l’exercici. 

Així mateix, aquest increment en les xifres de sol·licituds i persones ateses  constaten l’esforç sostingut que es ve fent durant els darrers anys des del Consell Comarcal del Montsià i l’Agencia D’Habitatge de Catalunya per millorar el benestar de les ciutadanes i ciutadans de la comarca del Montsià.

Col·labora