Les famílies del Montsià ja podeu demanar el servei de transport escolar per al curs 2024-2025

27/06/2024 Actualitat

Les famílies del Montsià ja podeu demanar el servei de transport escolar per al curs 2024-2025

 

Ja està obert el termini perquè les famílies del Montsià sol·licitin el Servei del transport escolar per al curs 2024-2025. Ho pot sol·licitar l’alumnat que cursi estudis a les escoles públiques, privades concertades o centres d’educació especial de la comarca, d'acord amb el mapa escolar establert.

a) Alumnes de transport obligatori.

1. L’alumnat que cursa estudis d’ensenyament obligatori en un centre públic ordinari, en un centre privat concertat o en un centre d’educació especial, proposat pel Departament d’Educació i que s’han d’escolaritzar fora del seu municipi de residència.

2. Alumnat amb necessitats educatives específiques pel Departament d’Educació, que cursen estudis d’ensenyaments obligatoris en un centre públic privat concertat o en un centre d’educació especial, proposat pel Departament d’Educació.

b) Alumnes de transport no obligatori.

Alumnat que cursa estudis d’ensenyament obligatori en un centre públic ordinari, proposat pel Departament d’Educació i que no s’han de desplaçar del seu municipi.

c) Alumnes de transport postobligatori.

Alumnat que cursa estudis d’ensenyament postobligatori en un centre públic ordinari o en un centre privat concertat, que s’han d’escolaritzar fora del seu municipi de residència.

Per accedir al servei cal tenir feta la matrícula en un centre públic ordinari, o en un centre privat concertat, o en un centre d’educació especial proposat pel Departament d’Educació..

El termini per presentar la sol·licitud és del 26 de juny al 21 de juliol de 2024 i es pot fer via telemàtica  a través d’aquest enllaç.

L’autorització d’ús del servei estarà condicionada a la prioritat del tipus de transport, a la data de presentació i a la disponibilitat de plaça.

El Consell Comarcal del Montsià gestiona el servei de transport escolar a la comarca del Montsià adreçat als centres públics. Les famílies que no presentin la sol·licitud en les dates establertes, podran continuar presentant-les telemàticament però no es garantirà la valoració per tal de poder iniciar el servei a l’inici del nou curs 2024-2025.

Les onze rutes escolars en les que es pot demanar plaça són les següents:

 •  TALC1 (Alcanar Platja-Les Cases d’Alcanar-Alcanar), alumnat d’ESO que va a l’Institut Sòl de Riu, d’Alcanar.

 

 •  TAMP1 (El Poble Nou del Delta-Amposta), alumnat d’ESO i estudispostobligatoris que van als instituts d’Amposta.

 

 •  TSBA1 (Godall-La Galera-Santa Bàrbara), alumnat d’ESO i estudis postobligatoris que va a l’Institut Les Planes, de Santa Bàrbara.

 

 •  TSBA2 (Mas de Barberans-Santa Bàrbara), alumnat d’ESO i estudis postobligatoris que va a l’Institut Les Planes, de Santa Bàrbara.

 

 •  TSBA3 (Freginals-Masdenverge-Santa Bàrbara), alumnat d’ESO i estudis postobligatoris que va a l’Institut Les Planes, de Santa Bàrbara.

 

 •  TULL1 (Nuclis municipi d’Ulldecona-Ulldecona), alumnat d’educació infantil i primària que va a l’Escola Ramón y Cajal, d’Ulldecona.

 

 • TULL2 (Nuclis municipi d’Ulldecona-Ulldecona), alumnat d’ESO i estudis postobligatoris que va a l’Institut Manuel Sales i Ferré, d’Ulldecona.

 

 • TEAM1 (Amposta-Amposta), alumnat d’educació especial que va al Centre L’Àngel, d’Amposta.

 

 •  TEAM2 (Ulldecona-La Sénia-Santa Bàrbara-Masdenverge-Amposta), alumnat d’educació especial que va al Centre L’Àngel, d’Amposta.

 

 •  TEAM3 (Ulldecona-Alcanar-Alcanar Platja-La Ràpita-Amposta), alumnat d’educació especial que va al Centre L’Àngel, d’Amposta.

 

 •  TEAM4 (Sant Jaume d’Enveja-Amposta), alumnat d’educació especial que va al Centre L’Àngel, d’Amposta.

Col·labora