EL TIQUET RURAL, UNA OPORTUNITAT PER EMPRENDRE A LES ZONES RURALS

26/04/2024

EL TIQUET RURAL, UNA OPORTUNITAT PER EMPRENDRE A LES ZONES RURALS

Oberta la convocatòria d’ajuts del TIQUET RURAL. Ajuts a la creació i/o el relleu de microempreses no agràries que generin activitat econòmica als territoris LEADER de Catalunya

Dirigit a persones físiques que creïn una microempresa o que adquireixin una microempresa en traspàs, a persones jurídiques i a cooperatives no agràries.

Ajut en concurrència competitiva que podrà assolir fins a 35.000,00€.

Termini per presentar les sol·licituds: un mes a partir del 26 d’abril

BASES: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9128/2019633.pdf

CONVOCATÒRIA: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9150/2025147.pdf

MODIFICACIÓ BASES: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=984838

Col·labora