Els serveis comarcals de Joventut del Montsià atenen més de 5.000 consultes durant el 2021. La cerca de feina, la inquietud principal

28/01/2022 Joventut

Els serveis comarcals de Joventut del Montsià atenen més de 5.000 consultes durant el 2021. La cerca de feina, la inquietud principal

Durant el 2021, els serveis comarcals de Joventut del Montsià (Oficina Comarcal, Oficina Jove del Montsià, professionals compartits i referents d’ocupació juvenil) han atès 5.025 consultes, una xifra significativament superior davant les 4.424 que se van atendre durant el 2020 i que ha suposat un increment del 14% d’atencions. La consellera comarcal de Joventut, Polítiques d'Igualtat i LGBTI, Sònia Tomàs, destaca la gran tasca de l'equip de persones tècniques, «durant els darrers anys la xifra de consultes no ha parat d’augmentar i això ens demostra que les persones joves de la comarca ens tenen presents i confien en la nostra tasca. És el resultat també del dinamisme, la creativitat, la proximitat i la diversitat de recursos que les persones tècniques els ofereixen».

El perfil de les persones que s’atén segueix sent bastant jove, el 27,38% té entre 16 i 20 anys mentre que el 28,14% en té entre 21 i 25. No obstant això, s’està incrementant l’edat de les persones que tenen com a referència els serveis comarcals de Joventut, atès que més d’un 10% en tenien més de 35. Això és fruit que tot i no ser joves, administrativament parlant, en segueixen fent ús, per l’ampli ventall de recursos i eines que s’ofereix, i per la confiança que tenen als serveis.  Les dones continuen sent les que més ús en fan amb un 57% davant el 41% que representen els homes, les persones no binàries en representen l’1,2%.

Un any més, la majoria de consultes s’han atès de manera telemàtica, concretament un 62%, mentre que l’atenció presencial n’ha representat un 38%. D’aquesta manera, es demostra que l’atenció sincrònica implantada durant el 2020, ha vingut per a quedar-se.

La cerca de feina és la inquietud principal del jovent. De fet, el treball representa el 30% d’atencions davant el 7,14% que representava el 2020. Dintre d’aquest àmbit destaca la recerca de feina i la formació ocupacional (assessorament en l’elaboració d’un currículum, una carta de presentació...). El 25% d’atencions han estat relacionades en salut i esport, àrea en què s’han ofert diversos tallers a diferents centres educatius de la comarca, mentre que el 22% s’ha fet en l’àmbit d’educació. Des de Joventut s’ofereix un ampli ventall de cursos anuals que pretenen formar i facilitar la inserció laboral del jovent, un clar exemple són els cursos de monitoratge i premonitoratge. Enguany, a més, s’han ampliat els serveis específics i han representat un 13% de les consultes realitzades durant el 2021. Entre aquests hi ha els tràmits de Certificat d’Antecedents Penals, Certificat Digital idCAT, idCAT Mòbil i Cl@ve.

La formació acadèmica del teixit juvenil que s’interessa pels serveis comarcals de Joventut és molt diversa. Mentre que el jovent que té estudis postobligatoris representa el 23% de les persones usuàries, el 15% té estudis universitaris, el 18% cursa estudis postobligatoris, el 12% ha finalitzat els obligatoris i el 18% encara els està cursant. Aquesta varietat va directament relacionada amb la pluralitat d’assessoraments i serveis que s’ofereixen, ja que s’informa des de formacions, ofertes de feina i  subvencions, com xerrades i tallers als centres educatius. «Els serveis comarcals de Joventut que oferim a la comarca són molt complets, de fet, fem un acompanyament en tots els àmbits del projecte vital i del procés d’emancipació del jovent: estudis i formació, feina, habitatge, salut, cultura, lleure, mobilitat, solidaritat... l’equip tècnic sempre està a punt per atendre i ajudar el jovent de la comarca», destaca el president del Consell Comarcal del Montsià, Joan Roig.

Un any més el balanç anual reflecteix que el jovent de la comarca del Montsià no té cap reticència per rebre suport i assessorament per part de l’equip professional i que els serveis que se presten són necessaris i de profit.

Col·labora