El Servei Comarcal de Català del Montsià forma sobre el llenguatge inclusiu i no sexista al personal de l’Ajuntament d’Ulldecona

18/03/2021 Actualitat

El Servei Comarcal de Català del Montsià forma sobre el llenguatge inclusiu i no sexista al personal de l’Ajuntament d’Ulldecona

‘La plantilla’ en lloc de ‘treballadors’, ‘equip mèdic’ en comptes de ‘metges’ o ‘famílies’ i no ‘mares i pares’, aquestes són algunes de les alternatives per expressar-se sense excloure a ningú. Amb la voluntat d’erradicar qualsevol discriminació cap a les dones i les persones no binàries i posant el focus en el discurs, el passat 11 i 12 de març el Servei Comarcal de Català del Montsià va dur a terme una sessió sobre llenguatge inclusiu i no sexista al personal de l’Ajuntament d’Ulldecona.

La formació es va impartir a la sala de plens, de 10 h a 12 h, i va anar a càrrec d'Isabel Obradós, tècnica del Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l'Ebre (CNLTE). La regidora, Eli Itarte, va ser l'encarregada de donar la benvinguda a les persones assistents i de contextualitzar la formació dintre del Pla local de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament.

L'acció formativa es va basar en els continguts de la "Guia d'usos no sexistes de la llengua en els textos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya”,  publicada per la Direcció General de Política Lingüística l'any 2011. També es va aprofitar per fer la presentació i donar a conèixer "La guia d'estil de llenguatge inclusiu i no sexista", editada pel Consell Comarcal del Montsià l'any 2020. Durant la sessió les persones assistents van posar en pràctica el contingut en diversos exercicis.

L'objectiu és difondre entre el personal públic els principis generals que han de fonamentar l'ús no sexista o androcèntric del llenguatge en els textos que l'Administració i els organismes públics adrecen a la ciutadania. I és que el llenguatge és l’instrument amb el que s’expressen les idees, els sentiments i les percepcions humanes, de manera que influencia l’entorn en què es manifesta i per tant, és un element clau que cal abordar en l’assoliment de la igualtat real entre les persones.

La sessió que s'ha impartit a Ulldecona forma part de les accions que tira endavant la Regidoria d'Igualtat dintre del Pla local de polítiques d'igualtat 2020-2024.

Col·labora