El Ple del Consell aprova mocions en defensa dels bombers i de les oliveres monumentals a Catalunya

15/03/2019

El Ple del Consell aprova mocions en defensa dels bombers i de les oliveres monumentals a Catalunya

També s’aproven diversos convenis en matèria d’atenció social, habitatge i cultura, així com el Pla estratègic de subvencions i el Pla anual normatiu.

El Ple del Consell Comarcal del Montsià, reunit en sessió ordinària d’aquest mes de març el passat dia 6, va aprovar diversos punts de l’ordre del dia relatius a l’atenció social, a l’habitatge i a la cultura, entre d’altres. Entre ells, diversos convenis, dels que destaquen la modificació del conveni amb el Departament d’Afers Socials i la resta de Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre per al servei del SOAF (Servei d’Orientació i Acompanyament a Famílies Terres de l’Ebre), un servei universal dirigit a totes les famílies per millorar-ne el benestar personal, familiar i social.

En l’àmbit de l’habitatge, es van aprovar dos convenis amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la gestió de l’Oficina d’Habitatge del Montsià i del programa de mediació per al lloguer social d’habitatges per a l’any 2019.

Pel que fa a cultura, es va aprovar el contracte de cessió en comodat d’alguns fons i col·leccions del Museu de les Terres de l’Ebre amb el mateix Museu TE i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre els quals s’hi compten documents de diversos municipis de gairebé un segle d’edat.

També cal destacar, en clau de gestió interna, l’aprovació del Pla de Subvencions i el Pla Normatiu del Consell.

En clau més política, també es van aprovar dues mocions d’actualitat, com la d’ERC en defensa del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, així com la del PDeCAT-Demòcrates demanant la catalogació i protecció de les oliveres monumentals de Catalunya, dos temes que han estat polèmics els últims mesos i pels que es van reclamar mesures de caràcter urgent, amb el vot favorable de la resta dels grups del Ple.

Col·labora